Show simple item record

dc.contributor.authorUstinov, Samuli
dc.date.accessioned2018-04-24T05:58:26Z
dc.date.available2018-04-24T05:58:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869340
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57732
dc.description.abstractInklusiivinen koulu on yksi tämän päivän keskeisistä koulutuksen järjestämiseen liittyvistä tavoitteista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella inklusiiviseen opetukseen siirtymistä integraation mukaisen kokeilujakson kautta. Tutkimuksen keskiössä ovat luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien tukea tarvitsevan lapsen opettamiseen tai ohjaamiseen liittyvät käsitykset sekä tekijät niiden taustalla. Tarkoituksena on myös selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajilla ja koulunkäynninohjaajilla on kokeilujakson toteuttamisesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Haastateltavana oli kolme luokanopettaja-koulunkäynninohjaaja paria sekä yksi yksin työskentelevä luokanopettaja. Haastateltavat olivat kahdesta suomalaisesta kunnasta. Kukin haastateltava osallistui tutkimuksen teon aikaan kokeilujakson toteuttamiseen. Teemahaastattelulla saatu aineisto analysoitiin laadullista sisällönanalyysia käyttäen. Tämän tutkimuksen tulokset ovat monelta osin yhteneväisiä aiempien aihepiirin ympärillä tehtyjen tutkimusten kanssa. Luokanopettajat suhtautuvat pääsääntöisesti tukea tarvitsevan lapsen opettamiseen varautuneemmin kuin koulunkäynninohjaajat heidän ohjaamiseen. Tukea tarvitsevan lapsen opettamiseen ja ohjaamiseen liittyvien käsitysten taustalla on joukko monimuotoisia tekijöitä, jotka on syytä ottaa huomioon inklusiivista koulujärjestelmää kehitettäessä. Tämän tutkimuksen perusteella yhteistyön ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu inklusiivisissa opetus- ja kasvatusympäristöissä. Tulevaisuudessa on syytä miettiä sitä, millaista koulujärjestelmää Suomeen halutaan kehittää ja mil- laisia toimia tuohon tavoitteeseen pyrkiminen ja pääseminen edellyttävät.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertukea tarvitsevat oppilaat
dc.title"Mutta onko se minun tehtäväni?" : luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien käsitykset tukea tarvitsevan lapsen opettamisesta tai ohjaamisesta
dc.title.alternativeLuokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien käsitykset tukea tarvitsevan lapsen opettamisesta tai ohjaamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804242341
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2018-04-24T05:58:26Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysointegraatio
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokoulunkäynninohjaajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record