Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtinen, Esa
dc.contributor.advisorMäntynen, Anne
dc.contributor.authorPartiainen, Senna
dc.date.accessioned2018-03-10T19:57:39Z
dc.date.available2018-03-10T19:57:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1860725
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57296
dc.description.abstractTiivistelmä – Abstract Tutkielma on monimuotogradu, joka koostuu teoreettisesta ja analyyttisesta kirjallisesta osasta sekä ammatillisen äidinkielen oppimateriaalista kahdelle opintojaksolle. Tavoitteena on ollut tuottaa opetuskäyttöön toimiva ja teori-aan pohjautuva oppimateriaali, jota voi käyttää joustavasti opiskelijan tarpeiden mukaan. Oppimateriaalin taustalla vaikuttavat erityisesti opiskelijan identiteetin kehitystä, omien vahvuuksien löytämistä, aktiivista osallistumista, yhteisöllisyyttä ja opettajan aitoa välittämistä korostavat ajatukset. Oppimateriaali pohjautuu persoonakeskeiseen pedagogiikkaan, konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja opetusfi-losofiaan, jossa korostetaan pedagogista rakkautta sekä luottamusta jokaisessa ihmisessä olevaan arvokkaaseen ytimeen. Persoonakeskeisen pedagogiikan ihanteena on vastuullinen, itsekasvatukseen sitoutunut ja kutsumuksensa tunteva persoona, joka on aktiivinen myös yhteiskunnallisesti ja yhteisöissään, ja oppimateriaali pyrkii mahdollis-tamaan näiden ominaisuuksien ja taitojen kehittymisen. Oppimateriaalin tavoitteena on ammatillisten ja kielellisten taitojen kehittämisen lisäksi vahvistaa opiskelijoiden itsenäistä ajattelua, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä tukea opettajaa yksilöllisessä oppimisen ohjauksessa. Oppimateriaalin työtavat perustuvat siihen, että opiskelija toimii oman oppimisensa suunnittelijana ja toteuttajana. Opettajan tehtävänä on tukea opiskelijaa, ohjata opintojen suunnittelua ja etenemistä sekä toteuttaa arviointia vuo-rovaikutuksessa opiskelijan kanssa. Opettaja huolehtii siitä, että tarvittava osaaminen on mahdollista saavuttaa niillä suoritustavoilla, jotka opiskelija on valinnut. Oppimateriaalissa huomioidaan ammatillisen koulutuksen reformin mukainen osaamisperusteisuus, jossa oppimi-nen suunnitellaan opiskelijan aiempien tietojen ja taitojen sekä tarvittavan osaamisen pohjalta. Tehtävien aiheet on suunniteltu tutkielman tekohetkellä voimassa oleviin opetussuunnitelmiin perustuen, mutta niitä voi hyödyntää soveltuvilta osin myös tulevaisuudessa, kun opetussuunnitelmat muuttuvat. Oppimateriaalin tarkoituksena on toi-mia joustavasti opetuksen apuna ja inspiraationa, ja sitä voi käyttää sellaisenaan kokonaisuutena, irrallisina osioina tai tarvittaessa muokata tehtäviä opiskelijan oppimistarpeisiin sopiviksi. Tutkielman kirjallisessa osiossa perehdytään materiaalin taustalla vaikuttaviin pedagogisiin teorioihin sekä teksti-taitoja, viestintää ja kielenhuoltoa koskeviin tutkimuksiin ja pyritään selvittämään, miten teoreettinen tausta näkyy oppimateriaalissa ja toteutuvatko pedagogiset periaatteet käytännössä. Kirjallisessa osiossa tarkastellaan oppimate-riaalin sisältöjä myös tekstitaitojen, viestintä- ja vuorovaikutustaitojen sekä kielenhuollon opetuksen näkökulmista. Oppimateriaalin taustalla olevien teorioiden ja pedagogiikan todettiin näkyvän erityisesti oppimateriaalin työta-voissa sekä opettajan ja opiskelijan oppaissa. Periaatteiden toteutuminen riippuu kuitenkin pitkälti opiskelijan ja opettajan välisestä vuorovaikutuksesta ja siitä, miten oppimateriaalia käytetään.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (117 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAmmatilliset oppilaitokset
dc.subject.otheroppimateriaali
dc.subject.otherpersonalismi
dc.subject.otherkonstruktivismi
dc.subject.otherpedagoginen rakkaus
dc.subject.otheräidinkielen opetus
dc.titleAmmatillisen äidinkielen oppimateriaali : vapaus, vastuu ja pedagoginen rakkaus opetuksen lähtökohtina
dc.title.alternativeVapaus, vastuu ja pedagoginen rakkaus opetuksen lähtökohtina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803101702
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2018-03-10T19:57:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoammatilliset oppilaitokset
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysopersonalismi
dc.subject.ysokonstruktivismi
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysoviestintätaidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record