Show simple item record

dc.contributor.authorRuohonen, Toni
dc.contributor.authorKuoremäki, Reija
dc.contributor.authorKaasalainen, Karoliina
dc.contributor.authorKilpi, Otto
dc.date.accessioned2018-02-14T14:12:17Z
dc.date.available2018-02-14T14:12:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-951-39-7369-8
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1857778
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57062
dc.description.abstractAsiakas on-line -hanke toteutettiin Jyväskylän yliopistossa 1.1.2016-31.12.2017. Keskeisenä tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva tarkasteluun valittujen asiakasryhmien kotoa-kotiin -palveluketjujen nykytilasta sekä digitaalisten ratkaisuiden hyödyntämisestä osana nykyistä tai tulevaisuuden palveluketjua. Hankkeessa hyödynnettiin dosentti, FT Toni Ruohosen tutkimusryhmän kokoamaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Kelan rekisteriaineistoa vuosilta 2012-2014. Analyyseissa keskityttiin Keski-Suomen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) –kuntiin. Rekisteriaineistoanalyysien lisäksi tehtiin haastattelututkimusta selittämään analyysien tuloksia. Kirjallisuudesta haettiin sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä, jotta saatiin mahdollisimman hyvä kuva digitaalisten ratkaisuiden olemassaolosta, käytöstä ja kokemuksista. Hankkeen viimeisessä vaiheessa muotoiltiin digitaalisia palvelumalleja sekä koottiin eri asiakasryhmien käyttöön soveltuvia digitaalisia ratkaisuideoita. Digitaalisen palvelumallin toteutettavuuden arvioimisen tueksi tehtiin asiakaskysely. Lisäksi hyötyjä arvioitiin laskennallisen simuloinnin avulla. Kiitämme hankkeen rahoittaja- ja yhteistyötahoja: Tekes, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Hyvis-ICT, Tieto Finland Oy (Tieto Healthcare), Magister Solutions Oy, Lookinno Oy, Silvasti Software Oy, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE) ja Jyväskylän yliopisto (Agora Center ja IT-tiedekunta). Kiitämme myös hankkeessa aikaisemmin työskennelleitä henkilöitä: Oili Kinnunen (hankkeen alkuvaiheen koordinointi), Juha Soikkeli ja Antti Karvinen (data-analyysit), Teija Paukku (data-analyysien suunnittelun tukeminen sote-osaamisella, haastattelututkimuksen suunnittelu ja haastattelut) ja Outi Teittinen (haastattelututkimuksen suunnittelu ja haastattelut). Tämän raportin ovat kirjoittaneet hankkeen vastuullinen johtaja Toni Ruohonen, projektipäällikkö Reija Kuoremäki, projektitutkija Karoliina Kaasa-lainen ja tutkimusavustaja Otto Kilpi. Kirjoittajat ovat muotoilleet raportissa esitettävät tulokset tausta-aineistojen ja -analyysien pohjalta. Tulosten kriitti-sessä tarkastelussa ja tulevaisuuden palvelumallien muotoilussa on hyödyn-netty kirjoittajien osaamista sosiaali- ja terveyspalveluiden data-analytiikasta ja laskennallisesta tutkimuksesta, liikunta- ja terveystieteistä sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiasta. Hankkeen tulokset tarjoavat suoraan käytäntöön hyö-dynnettävää tietoa niin mukana olleille kuin muille terveysteknologiaa ja –palveluita tuottaville yrityksille ja toimijoille.
dc.format.extent1 verkkoaineisto : kuvitettu
dc.language.isofin
dc.publisherUniversity of Jyväskylä
dc.subject.otherperuuttamattomat poisjäännit
dc.titleAsiakas on-line -hanke : loppuraportti
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7369-8
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysosähköiset palvelut
dc.subject.ysososiaali- ja terveyspalvelut
dc.subject.ysokansansairaudet
dc.subject.ysoennaltaehkäisy
dc.subject.ysokotihoito
dc.subject.ysosote-uudistus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record