Show simple item record

dc.contributor.authorVainio, Suvi
dc.date.accessioned2018-01-18T07:42:26Z
dc.date.available2018-01-18T07:42:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1814784
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56780
dc.description.abstractElämäntapamuutoksen avulla voitaisiin ehkäistä monia ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä sairauksia, ja interventioita tarvitaan etenkin painonhallintaan ja pysyvään elämäntapamuutokseen liittyen. Jotta interventiot olisivat mahdollisimman tehokkaita, tulisi niiden sisältää käyttäytymisen muutokseen tähtääviä tekniikoita, esteiden pohdintaa sekä useiden itsesäätelytaitojen ja niihin vaikuttavien tekijöiden harjoittelua. Hyväksymis- ja omistautumisterapialähtöiset (engl. The Acceptance and Commitment therapy, ACT) interventiot pyrkivät vaikutta- maan näihin tekijöihin ja ovat siksi potentiaalinen menetelmä elämäntapamuutosinterventioissa. Tämä pro gradu -tutkielma koostuu kahdesta osasta, jotka ovat 1) kirjallisuuskatsaus liitty- en itsesäätelyyn ja painonhallintaan hyväksymis- ja omistautumisterapialähtöisestä näkökulmasta ja 2) artikkelikäsikirjoitus. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin systemaattiseen tiedonhakuun perustuen hyväksymis- ja omistautumisterapialähtöisiä elämäntapamuutostutkimuksia. Tutkimukset käsittelivät elämäntapamuutosta painonpudotuksen, yleisesti painonhallinnan, liikunnan lisäämisen sekä syömiskäyttäytymisen muutoksen näkökulmasta. Tulokset ovat lupaavia, mutta laadukkaiden tutkimusten vähäisyyden vuoksi näyttö ei ole vahvaa. Lisää tutkimusta siis tarvitaan, ja etenkin hyväksymis- ja omistautumisterapian prosessien yhteydestä käyttäytymisen muutokseen tarvitaan lisää tutkimusta. Internetinterventiot ovat myös lupaava toteutustapa perinteisten ryhmäinterventioiden rinnalle. Artikkelikäsikirjoitus on alkuperäistutkimus, jonka tarkoituksena oli kuvata minkälaisia prosesseja ja kokemuksia liittyy osallistujien itsesäätelyn opetteluun ja käyttäytymisen muutokseen hyväksymis- ja omistautumisterapialähtöisessä internetpohjaisessa elämäntapamuutosinterventiossa. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toteuttamaa 24 kuukautta kestävää elämäntapamuutosinterventiota, joka sisältää ryhmätapaamisia, puhelinsoittoja ja verkkojaksoja. Tämän tutkimuksen aineisto koostui 17 osallistujan verkkopäiväkirjoista intervention kuudelta ensimmäiseltä verkkojaksoviikolta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Osallistujat voitiin jakaa neljään eri ryhmään liittyen itsesäätelyn opetteluun ja käyttäytymisen muutokseen. Ryhmät olivat ”Esteisiin jumiutuneet”, ”Hitaasti etenevät”, ”Pohtien ja työskennellen etenevät” ja ”Vakuut- tavasti konkreettisten tavoitteiden avulla etenevät”. Ryhmien väliset erot liittyivät koettuihin esteisiin, tavoitteiden asettamiseen, toimeen tarttumiseen ja terveystekojen saavuttamiseen. Tulokset osoittivat, että tämän tyylinen interventio aktivoi muutosprosessia, esteiden pohtimista ja itsesäätelytaitojen harjoittelua. Esteiden pohtiminen ja itsesäätelytaitojen harjoitteleminen arjessa puolestaan aktivoi terveystekojen tekemistä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää elämäntapamuutosinterventioiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisätutkimusta tarvitaan edelleen käyttäytymisen muutoksen prosessista.fi
dc.description.abstractBy changing one’s lifestyle it would be possible to prevent many noncommunicable diseases related to overweight and obesity and interventions addressing weight maintenance and life- style change are needed. Interventions should include behavioral techniques, address barriers, several mediating self-factors and self-regulation skills to be successful for obese participants. The Acceptance and Commitment therapy-based (ACT-based) interventions combine and intend to improve many of these factors and thus are a potential method in life style interven- tions. This master’s thesis consists of two parts which are 1) review of self-regulation and weight management from the ACT point of view and 2) an article manuscript. The review based on a systematic research about ACT-based lifestyle interventions. The ACT-based life- style interventions concerned weight loss, weight management, exercise and eating habits. The results are promising but evidence isn’t strong and more research is needed especially on the ACT processes’ and behavior change. Internet based interventions are also a promising method alongside with the traditional group interventions. The article manuscript is an origi- nal study and the aim was to show what kinds of processes and experiences are involved in participants’ self-regulation learning and behavior change during the online module of an ACT-based lifestyle intervention. This study is part of a larger 24-months lifestyle interven- tion consisting of group meetings, phone calls and online modules. The larger study is con- ducted by the Research center of Health promotion of University of Jyväskylä in co-operation with the hospital district of central Finland. The data was formed by seventeen online log- books from the online modules written by obese participants during the first six weeks of the intervention. The data was analyzed with data-driven content analysis. Regarding the process- es involved in self-regulation learning and behavior change four different groups were identi- fied. Groups were named as “Stuck with barriers“, “Slowly forward”, “Reflective and hard- working” and “Convincingly forward through concrete goals”. The main differences between groups considered personal barriers, goal setting, taking action and achieving healthy actions. The results show that this intervention activates the change process, reflection of barriers and practice of self-regulation skills. By doing the exercises, practicing self-regulation skills and implementing them in everyday life healthy actions can also be achieved. The results of this study can be used in the planning and development of lifestyle interventions. More research especially on the process of behavior change is still needed.en
dc.format.extent2verkkoaineisto (66, 30 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheritsesäätely
dc.subject.otherverkko-ohjelma
dc.subject.otherhyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.otherelämäntapamuu- tos
dc.subject.otherpainonpudotus
dc.subject.otherpainonhallinta
dc.titleItsesäätelytaidot elämäntapamuutoksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801181254
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2018-01-18T07:42:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoitsesäätely
dc.subject.ysoelintavat
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysolaihdutus
dc.subject.ysopainonhallinta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record