Show simple item record

dc.contributor.advisorHäkli, Helky
dc.contributor.authorKivimäki, Minna
dc.date.accessioned2017-12-22T16:55:14Z
dc.date.available2017-12-22T16:55:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56540
dc.description.abstractSosiaalihuollon valinnanvapaudesta on vain vähän tutkittua tietoa, lähinnä henkilökohtaiseen budjettiin ja palvelusetelimalliin liittyen. Tutkimukseni kohteena on vammaissosiaalityön asiantuntijuus ja vammaisen henkilön valinnanvapaus. Tutkimukseni tuottaa tietoa vammaissosiaalityön käytänteistä, vammaisen mahdollisuudesta tehdä elämässään valintoja sekä sosiaalityöntekijän roolista vammaisen henkilön valinnanvapauden tukijana ja mahdollistajana. Tutkimustehtävänäni on selvittää sosiaalityöntekijän asiantuntijuutta vammaissosiaalityössä ja vammaisen itsemääräämisoikeuden sekä valinnanvapauden toteutumista vammaispalvelujen käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapausuudistus huomioon ottaen. Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat vammaisuus, vammaissosiaalityöntekijän asiantuntijuus sekä vammaisen itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus. Tutkimukseni aineisto koostuu kahden erään kaupungin vammaispalvelussa työskentelevän sosiaalityöntekijän haastattelusta, mikä toteutettiin teemahaastatteluna. Olen valinnut haastatteluaineistosta vammaisuuden määrittelyä, vammaissosiaalityön asiantuntijuutta ja sen käytäntöä sekä vammaisen itsemääräämisoikeuteen, valinnanvapauteen ja valinnanvapauden tulevaisuuteen liittyvät materiaalit ilman väliteemoittelua. Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytän faktanäkökulmaa painottavaa sisällönanalyysia. Tutkimusaineiston soveltuvat osat peilaan suhteessa löytämääni teoriatietoon. Tutkimustulokseni osoittavat, että sosiaalityöntekijöiden puheissa itsemääräämisoikeus kytkeytyy vahvasti valinnanvapauteen ja päinvastoin. Tutkimustulokseksi sain, että sosiaalityöntekijä asiantuntijana tukee ja mahdollistaa vammaisen henkilön oikeutta valinnanvapauteen. Toisaalta vammaissosiaalityössä valinnanvapaus merkitsee useampaa vammaisen henkilön elämässä olevaa asiaa, ei pelkästään sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta. Tulokset osoittavat myös, että asuinpaikalla on merkitystä sen suhteen, mitä ja missä laajuudessa vammaispalveluja on tarjolla ja vammaisen henkilön valittavissa. Toisaalta tuloksissa näyttäytyy myös muita haasteita valinnanvapauteen liittyen, kuten lähiverkoston tai -yhteisön vaikutus. Tulokset osoittavat pohdintoja eikö jo nykyinen lainsäädäntö mahdollista sosiaalipalvelujen valinnanvapauden laajentamista vammaissosiaalityön käytänteissä. Tutkimustulokseksi muodostui myös huolenaiheita suhteessa sosiaalityön, vammaisten mielipiteiden näkyvyyden ja vammaisten valinnanvapauden tulevaisuuden suhteen. Tutkimustuloksia ei voida yleistää ja muutoinkin tarvitaan lisätutkimusta löydöksieni varmistamiseksi vähäisen haastatteluosanoton vuoksi.fi
dc.format.extent39
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersosiaalityö
dc.subject.otherasiantuntijuus
dc.subject.othervammaisuus
dc.subject.otheritsemääräämisoikeus
dc.subject.othervalinnanvapaus
dc.titleSaako valita? : vammaisen valinnat sosiaalityön käytäntönä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712224879
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.date.updated2017-12-22T16:55:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record