Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorTarvainen, Pihla
dc.date.accessioned2017-12-08T11:23:07Z
dc.date.available2017-12-08T11:23:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56201
dc.description.abstractTässä tutkielmassa käsitellään sosiaalista mediaa yrityksen sisäisen viestinnän välineenä. Yritykset ovat ottaneet sosiaalisen median osaksi ulkoista viestintäänsä, kuten markkinointia. Vähitellen sosiaalinen media on kuitenkin valtaamassa alaa myös yritysten sisäisestä viestinnästä. Aiheen tutkiminen on mielenkiintoista aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Esimerkiksi Suomessa suurissa yrityksissä on otettu käyttöön sosiaaliseen mediaan pohjautuvia sisäisen viestinnän järjestelmiä. Aiheesta löytyy kuitenkin hyvin vähän tutkimustuloksia; tämä tekee aiheen tutkimisesta entistä tärkeämpää. Tutkielmassa pyritään vastaamaan kirjallisuuden avulla kysymyksiin siitä, mitä ominaisuuksia sisäisellä viestinnällä on olemassa ja mitä näistä ominaisuuksista sosiaalisella medialla on. Päätutkimuskysymyksenä on näiden johdannainen, eli miten sosiaalinen media toimii sisäisen viestinnän työkaluna. Tutkielmassa havaittiin, että sosiaalinen media on hyvin monimutkainen käsite, ja tämän vuoksi sille on vaikea löytää yksiselitteistä määritelmää. Tutkielmassa havaittiin myös, että sosiaalisen median käyttöönotolla sisäisessä viestinnässä on aiempien tutkimusten perusteella enemmän haasteita kuin suoranaisia hyötyjä. Tämä luo mielenkiintoa jatkotutkimuskysymysten pohtimiselle.fi
dc.description.abstractSocial media in corporate internal communication. This paper deals with social media as a tool for corporate internal communication. Companies have taken social media into their external communications, such as marketing. Gradually however, the social media sector is also in the field of corporate internal communications. Studying the subject is interesting because the subject is topical. For example, in a Finnish large companies, internal communication systems based on social media have been introduced. There are very few research findings on this topic; this makes the subject matter more important. The aim of the thesis is to answer the questions about what features of internal communication exist and what of these features on social media contains. The main research question is the derivative of these, which is how social media works as an internal communication tool. The thesis found that social media is a very complicated concept, and therefore it is difficult to find an unambiguous definition. The thesis also found that the introduction of social media in internal communication has more challenges than previous direct benefits based on previous studies. This creates an interest in reflection on further research questions.en
dc.format.extent26
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.othersisäinen viestintä
dc.subject.otherWeb 2.0
dc.subject.othersocial media
dc.subject.otherinternal communication
dc.titleSosiaalinen media yrityksen sisäisessä viestinnässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712084563
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2017-12-08T11:23:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record