Show simple item record

dc.contributor.advisorJantunen, Jarmo Harri
dc.contributor.authorHalme, Taimo
dc.date.accessioned2017-11-22T14:31:42Z
dc.date.available2017-11-22T14:31:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1801901
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55981
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa on tarkasteltu Jyväskylän yliopiston kielipolitiikkaa ja siihen liittyviä diskursseja ja asetettu kielipolitiikka kielipoliittiseen viitekehykseen. Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka on linjaava hallinnollinen asiakirja, jossa määritetään muun muassa yliopiston opetus- ja tutkintokielet, kielitaitotasovaatimukset ja asetetaan tavoitteita yliopiston kansainvälistymiselle. Korkeakoulujen kielipolitiikan tutkimus on Suomessa jäänyt vielä vähäiseksi, ja tämän tutkimuksen on tarkoitus paikata tätä aukkoa kielipolitiikan tutkimuksessa. Tämä tutkimus antaa kielipolitiikan tutkijoille ja korkeakouluille mahdollisuuden tarkastella Jyväskylän yliopiston kielipolitiikkaa lähietäisyydeltä, mistä voi olla apua kielipolitiikan muodostamisessa muissa korkeakouluissa. Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka on tyypillistä ylhäältä alas -kielipolitiikkaa, jossa auktoriteetti määrittelee kieleen liittyvät käytänteet ja säädökset juurikaan kuulematta kieliyhteisöä. Tutkimuksen aineistona ovat Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka, Jyväskylän yliopiston kielipolitiikan toimenpideohjelma ja kielipoliittiselta toimikunnalta puolistrukturoiduin teemahaastatteluin kerätty materiaali. Lähestyn aineistoa kriittisen diskurssintutkimuksen käytänteiden mukaisesti peilaten analyysini tapaa erityisesti Norman Fairclough’n analyysiviitekehykseen. Kielipolitiikan diskursseja tarkastellaan M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalisen kieliteorian mukaisten kielen metafunktioiden ja erityisesti eksperientiaalisen metafunktion prosessityyppien kautta. Tämä tutkimus antaa kuvan siitä, millaista kielipolitiikkaa Jyväskylän yliopistossa tehdään, millaisia diskursseja siihen liittyy ja millaiset toimijat ottavat ja saavat rooleja kielipolitiikassa. Kielipolitiikassa on löydettävissä neljä vahvaa diskurssia, jotka ovat kansainvälisyysdiskurssi, kielen välineellisyyden diskurssi, sosiaalisen integraation diskurssi ja kielitaitodiskurssi. Tuloksista selviää, että englannin kieltä pidetään kielipolitiikassa kansainvälistymisen välineenä ja osoituksena, ja että yliopiston kansainvälistä profiilia pyritään nostamaan vahvistamalla englannin kielen asemaa. Kieli on Jyväskylän yliopiston kielipolitiikassa usein implisiittinen ja välineellinen asia, jonka merkitystä korostetaan melko vähän. Tutkimus osoittaa, että kaikki diskurssit eivät tue kielipolitiikan päätavoitetta, kansainvälistymistä. Tuloksista myös selviää, että yliopistoyhteisön kieltä koskevat vaatimukset ovat eritasoisia henkilöstöryhmästä riippuen. Tämä tutkielma on osa Jyväskylän yliopistossa toteutettua Suomi työkielenä -tutkimushanketta, jota Emil Aaltosen säätiö rahoitti vuosina 2011-2013.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.subject.othermetafunktiot
dc.titleJyväskylän yliopiston kielipolitiikka ja kielipolitiikan diskurssit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201711224339
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.subject.methodSysteemis-funktionaalinen kieliteoria
dc.subject.methodKriittinen diskurssianalyysi
dc.date.updated2017-11-22T14:31:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysoyliopistot
dc.subject.ysokielipolitiikka
dc.subject.ysokorkeakoulupolitiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record