Show simple item record

dc.contributor.advisorHiitola, Johanna
dc.contributor.authorJohansson, Mirka
dc.date.accessioned2017-11-16T17:04:28Z
dc.date.available2017-11-16T17:04:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1792557
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55912
dc.description.abstractTutkielma kohdistuu entisten Jehovan todistajien tarinoihin eroprosessista ja prosessissa ilmenevään toimijuuteen. Tutkimus on aineistolähtöinen ja rakentuu kuuden entisen Jehovan todistajan kertomuksiin eroprosessista ja avunsaannista. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda lisäkeskustelua siihen, miten jehovantodistajuudesta eroavia voitaisiin auttaa paremmin. Empiirisen aineiston hankinnassa on käytetty haastattelua. Aineiston analyysissä on nojauduttu sekä kvalitatiiviseen aineistolähtöiseen analyysiin, narratiiviseen analyysiin, aiempaan tutkimukseen että teoriaan. Tutkielman tutkimusote on narratiivinen ja tutkimuksen käsitys tarinoista perustuu aiempaan tutkimukseen sekä teoreettiseen viitekehykseen koskien uskontoelämää ja ryhmän toimijuutta. Tutkimus kiinnittyy teoriaan ja aiempaan tutkimukseen siitä, miten ihminen toimii ryhmässä ja mitkä ilmiöt aiheuttavat sen, että ihminen eroaa yhteisöstä sekä millaisia haasteita sosiaalityössä voidaan kohdata, jos taustalla vaikuttaa uskonnollinen yhteisö. Analyysitulokset osoittavat, että haastateltavat ovat kokeneet eritasoisesti fyysistä ja henkistä väkivaltaa ja heillä on mielenterveydellisiä ongelmia. Haastateltavat kokivat, että heitä ei ymmärretty sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä. Tuolloinkin ulkopuolinen auttajataho, lukuun ottamatta psykiatrista hoitoa, on ollut tulosten valossa avuton, koska sillä ei ole ollut tarpeeksi tietoa siitä, mitä jehovantodistajuus on. Suhtautuminen Jehovan todistajista eronneisiin on sosiaalityön auttamisjärjestelmässä– puutteellista, sillä henkilökunnalla ei ole tietoutta Jehovan todistajien järjestön sisällä vaikuttavista mekanismeista, arvoista ja säännöistä. Parhaiten apua oli saatu hakeutumalla itse vertaistukiryhmiin ja psykiatriseen hoitoon. Haastateltavat toivoivat, että sosiaalityön ammattihenkilöitä koulutettaisiin enemmän Jehovan todistajien toimijuuksien ja mekanismien ymmärtämiseen. Lisäksi analyysin keskeiset tulokset osoittavat, että karttamista esiintyy Jehovan todistajista eronneiden ihmisten ja heidän perheidensä välillä. Tutkimuksen lopussa pohditaan tulosten merkitystä sosiaalityölle ja miten se toteutuu uskonnollisessa yhteisössä. Avainsanat:fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherJehovan todistajat
dc.subject.otherhengellinen väkivalta
dc.subject.otheruskonnolliset yhteisöt
dc.subject.othersosiaalityö
dc.subject.otheryhteisöllisyys
dc.subject.othersisäinen tarina
dc.subject.othernarratiivinen tutkimus
dc.titleJehovan todistajista eronneiden tarinoita eroprosessista ja avunsaannista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201711164277
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodNarratiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-11-16T17:04:28Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysouskonnolliset yhteisöt
dc.subject.ysoJehovan todistajat
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysoeroaminen
dc.subject.ysohengellinen väkivalta
dc.subject.ysotraumatisoituminen
dc.subject.ysomielenterveyshäiriöt
dc.subject.ysoselviytyminen
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysovertaistuki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record