Show simple item record

dc.contributor.advisorSuomi, Kimmo
dc.contributor.authorLaakso, Tapani
dc.date.accessioned2017-10-13T09:54:54Z
dc.date.available2017-10-13T09:54:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1726050
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55622
dc.description.abstractTyön tarkoituksena on selvittää uimahallipalveluiden tuottamismalleja kuntaorganisaatioissa. Tutkimuksen kohteena ovat uimahallien hallinto ja laitosteknisten palveluiden tuottamismallit. Laitosteknisillä palveluilla tarkoitetaan kiinteistön ja allastekniikan ylläpitoon liittyvää toimintaa. Tutkimus kohdistuu yhteen palvelutuotannon osaan, uimahallipalveluihin, jotka ovat keskeinen kunnallisten liikuntapalveluiden toiminto. Näin pystyttiin luomaan riittävän syvällinen katsaus yhteen osa-alueeseen, joka kuitenkin kertoo myös laajemmasta kokonaisuudesta. Tutkimusta varten haastateltiin Jyväskylän, Järvenpään, Keravan, Kouvolan, Turun, Tuusulan, Raision ja Urheiluhallit Oy:n (Helsinki) uimahallipalveluissa esimiesasemassa olevia henkilöitä. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysillä. Lopulta aineistoa tulkittiin ”arvioinnin tulkintakehien” avulla. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin kunnallishallinnossa tapahtunutta hallintotapojen muutosta, joka on johtanut uuden julkishallinnon saapumiseen liikuntapalveluihin. Tämän tutkimuksen valossa uusi julkishallinto näkyy vahvasti uimahallipalveluiden tuottamisessa. Kunnissa on siirrytty palveluiden itsenäisestä tuottamisesta palveluiden järjestämiseen. Palveluita on ulkoistettu joko tietyiltä osiltaan tai esimerkiksi Helsingissä uimahallipalvelua on myös yhtiöitetty. Lisäksi asiakasnäkökulma on saanut paljon jalansijaa palvelua ohjaavana periaatteena. Toisaalta tutkimuksen valossa vaikuttaa myös siltä, että uimahallien hallinto muuttuu edelleen. Eri tahojen välinen yhteistyö ja kumppanuussuhteet ovat herättäneet uimahallipalveluissa mielenkiintoa toimintamallina, jolla palvelu saadaan tulevaisuudessa tuotettua nykyistä tehokkaammin. Liikuntapalveluissa on siis siirrytty muiden kunnallispalveluiden ohella uuden julkisjohtamisen aikakauteen, joka on kuitenkin murtumassa uusien kumppanuus- ja verkostosuhteiden paineessa.fi
dc.description.abstractPurpose of this study was to research different production models used in swimming hall services in public sector. The study examined management and facility technical services in swimming halls. Facility technical services are operations related to maintaining the facility and pool systems. Study focused on a smaller segment of service production, that still is one of the most fundamental parts of public sports services. Thus it was possible to create a thorough understanding of one section that also tells something about the whole of sports services. Information was gathered by interviewing directors of swimming hall services in Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kouvola, Raisio, Turku, Tuusula and Urheiluhallit Ltd (Helsinki). Interviews were transcribed and analyzed with content analysis. Interpretation was done using the “interpretation circles of change”. Administration in public sector has changed and this change which has led to the arrival of New Public Management was used as theoretical framework for this study. In the light of this study New Public Management is strongly present in production of swimming hall services. Municipalities have shifted from autonomous production of services to organizing them. Services have been outsourced partially or for example in Helsinki swimming hall services have also been incorporated. In addition, customer aspect has gained a lot of foothold as a main principal in managing the service. At the same time the management of swimming hall services is still changing. Collaboration between different parties and new partnerships have received increased attention as a production model that allows more efficient service production in future. Therefore sports services have, alongside other public services, shifted to a new era of public management which is now breaking under pressure from new alliances and networks.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (121 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpublic management
dc.subject.othersports services
dc.subject.otherswimming halls
dc.subject.otherchange
dc.titleUimahallipalveluiden tuottamismallit kuntaorganisaatioissa esimiesnäkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201710133988
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2017-10-13T09:54:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysojulkinen hallinto
dc.subject.ysokunnallishallinto
dc.subject.ysopalvelutuotanto
dc.subject.ysotilaaja-tuottajamallit
dc.subject.ysoostopalvelut
dc.subject.ysoliikuntapalvelut
dc.subject.ysouimahallit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record