Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorKuitunen, Suvi
dc.date.accessioned2017-09-13T18:01:04Z
dc.date.available2017-09-13T18:01:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55360
dc.description.abstractTämän kirjallisuuskatsauksena tehdyn tutkielman tarkoitus on tehdä katsausta tietojärjestelmien kehittämismenetelmiin. Tutkielmassa selvitetään mitä yhtäläisyyksiä ja eroja eri menetelmillä on keskenään. Menetelmäkehitys auttaa kehittämään ja parantamaan tietojärjestelmien kehittämismenetelmiä. Sen viitekehyksen avulla voi arvioida eri kehittämismenetelmien soveltuvuutta eri kehitysprojekteihin. Suunnitelmalähtöisistä kehittämismenetelmistä ovat esiteltyinä vesiputousmalli, spiraalimalli ja V-malli. Ketteristä menetelmistä esitellään DSDM, XP ja Scrum. Tutkielmassa selvisi, että tietojärjestelmien kehittämismenetelmien väliset erot eivät ole loppujen lopuksi kovin suuria. Tutkielmassa esitellyistä suunnitelmalähtöisistä kehittämismenetelmistä sekä vesiputousmalli että spiraalimalli ovat iteratiivisia, vaikka suunnitelmalähtöisiä kehittämismenetelmiä monesti moititaan iteratiivisuuden puutteesta. Samoin tutkielmassa selvisi, että esimerkiksi suunnitelmalähtöisellä spiraalimallilla ja ketterällä Scrumilla on hyvinkin paljon yhteistä. Molempien kehitysmenetelmien perusidea on sama, Scrum toimii vain nopeammin. Suurimmat erot eri kehittämismenetelmien välillä ovatkin lähinnä työtavoissa ja tavassa dokumentoida työn vaiheet.fi
dc.description.abstractThe Development of Information Systems Development Methods. The purpose of this bachelor’s thesis is to review the information systems development methods. The bachelor’s thesis explains what kind of similarities and differences different development methods have. Method engineering helps to develop and improve development methods. The method engineering has a shell model for assessing the suitability of different development methods for different development projects. The Waterfall model, The Spiral model and The V-model are plan-driven methods which are presented in this bachelor’s thesis. DSDM, XP and Scrum are agile methods which are presented in this bachelor’s thesis. After all the differences between the information systems development methods are not very large. Both the Waterfall model and the Spiral model are iterative even though they are plan-driven development methods that are often criticized for the lack of iterative. Likewise for example plan-driven development method Spiral model and agile method Scrum are very similar. The basic idea for both development methods is the same, Scrum only works faster. The main differences between the different development methods are mainly in the work methods and the ways to document the steps of the work.en
dc.format.extent31
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertietojärjestelmät
dc.subject.otherkehittäminen
dc.subject.othersuunnitelmalähtöiset menetelmät
dc.subject.otherketterät menetelmät
dc.subject.othervesiputousmalli
dc.subject.otherScrum
dc.subject.otherXP
dc.subject.otherinformation systems development
dc.subject.otherplan-driven development
dc.subject.otheragile software development
dc.subject.otherwaterfall model
dc.subject.otherv-model
dc.titleTietojärjestelmien kehittämismenetelmien kehityskulku
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709133731
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-09-13T18:01:05Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot