Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorTaipalus, Laura
dc.date.accessioned2017-08-27T11:19:36Z
dc.date.available2017-08-27T11:19:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1720040
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55187
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkimuksessa tutkitaan opettajien työhyvinvointia ja erityisesti sitä, miten liikunta toimii työhyvinvoinnin edistäjänä opettajan työssä. Koska liikunnalla on aikaisempien tutkimusten valossa osoitettu olevan monia positiivisia merkityksiä työhyvinvoinnille, pyrkii tämä tutkimus tuomaan näitä merkityksiä tarkemmin esille. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa tietoa työhyvinvointiin liittyen juuri koulutusalalle. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Aineiston keruu toteutettiin yksilöhaastattelujen muodossa keväällä 2017 ja tutkimukseen osallistuneet opettajat olivat liikunnallisesti aktiivisia. Tutkimukseen osallistui viisi opettajaa, joista kolme oli naisia ja kaksi oli miehiä. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelemalla ja sitä ohjasi teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkimuksen keskeisinä tuloksina on, että työhyvinvoinnin voimavaratekijöinä opettajat pitävät yleisimmin liikunnan harrastamista, terveellisiä elämäntapoja, perhe-elämää sekä työyhteisön yhteistä tekemistä ja hyvää ilmapiiriä. Työhyvinvointia heikentävistä tekijöistä eniten nousee esille henkinen kuormitus. Henkinen kuormitus aiheutuu yleisimmin ongelmatilanteista, haastavista vanhemmista sekä haasteista työyhteisössä. Opettajien kokemuksista koskien liikunnan merkitystä työhyvinvoinnille nousee kaikkein vahvimmin esille liikunnan positiiviset vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimus vahvistaa aiempia tutkimustuloksia liikunnan positiivisista merkityksistä työhyvinvoinnille. Liikunnan monien merkitysten vuoksi liikuntaan tulisi panostaa niin yksilökohtaisella tasolla kuin työyhteisöjen tasolla. Huolestuttavaa on, että henkinen kuormitus on todella vahva heikentävä tekijä opettajien työhyvinvointia ajatellen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (97 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.otheropettaja
dc.titleOpettajan työhyvinvointi : liikunta työhyvinvoinnin edistäjänä opettajan työssä
dc.title.alternativeLiikunta työhyvinvoinnin edistäjänä opettajan työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708273576
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-08-27T11:19:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoelämäntavat
dc.subject.ysoopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record