Show simple item record

dc.contributor.advisorUusitalo, Outi
dc.contributor.authorSimi, Katri
dc.date.accessioned2017-06-30T15:32:48Z
dc.date.available2017-06-30T15:32:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1704541
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54775
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa tietämystä siitä, millaisia merkityksiä asiakastarinoilla on kuluttajalle kuluttajan ostopolun eri vaiheissa kodin rakentamiseen ja remontointiin liittyvissä hankinnoissa. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin teemahaastatteluna. Tutkimuksessa haastateltiin 17 kuluttajaa, jotka olivat ostaneet kodin rakentamiseen tai remontoitiin liittyvän tuotteen tai palvelun tutkimukseen valikoituneilta yrityksiltä. Kohdeyrityksiä tutkimuksessa oli yhteensä neljä, joista jokainen hyödynsi asiakastarinoita markkinointiviestinnässään. Aineiston analyysimenetelmänä hyödynnettiin teemoittelua. Tutkimus osoitti, että asiakastarinat lisäävät kuluttajan kokemaa luottavuutta yritystä kohtaan, mutta ne mielletään myös mainoksina, joissa tuodaan esille vain positiivisia asioita. Asiakastarinoista kuluttajat hahmottavat myös, miltä yrityksen tuote tai palvelu näyttää. Tutkimuksesta ilmeni myös, että kuluttajien ostopolut rakentuvat eri tavoin, mutta poluissa on kuitenkin havaittavissa kaikki ostopolun viisi vaihetta: tarpeen tunnistaminen, informaation etsintä, vaihtoehtojen vertailu, ostopäätös sekä oston jälkeinen arviointi. Tutkimuksen päätuloksena voidaan nähdä, että kuluttajat hakeutuvat asiakastarinoiden pariin yleensä informaation etsinnän ja vaihtoehtojen vertailun aikana, jolloin kuluttaja näkee muiden kokemuksia sekä miltä tuote tai palvelu näyttää. Asiakastarinoiden merkitys on kuitenkin tärkein ostopäätöksen aikana, sillä asiakastarinat vähentävät kuluttajan kokemaa riskiä ja auttavat kuluttajaa kokonaisarvioinnin tekemisessä ennen ostopäätöstä. Oston jälkeisen arvioinnin aikana asiakastarinoiden kokemuksia verrattiin omiin kokemuksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että asiakastarina on hyödyllinen keino viestiä asiakastyytyväisyyttä ja sen avulla voidaan lisätä yrityksen luotettavuutta. Asiakastarinoiden voidaan nähdä myös vähentävän ostoon liittyvää riskiä sekä auttavan kuluttajaa kokonaisarvioinnin tekemisessä ennen ostopäätöstä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (71 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAsiakastarina
dc.subject.othersuosittelu
dc.subject.otherkuluttajan päätöksenteon prosessi
dc.subject.otherostopolku
dc.titleAsiakastarinat kuluttajan ostopolulla kodin rakentamiseen ja remontointiin liittyvissä hankinnoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706303208
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.date.updated2017-06-30T15:32:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysorakentaminen
dc.subject.ysoostokäyttäytyminen
dc.subject.ysoostopäätökset
dc.subject.ysokokemuskerronta
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.subject.ysomarkkinointiviestintä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record