Show simple item record

dc.contributor.advisorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorAhonen, Noora
dc.date.accessioned2017-06-26T17:21:27Z
dc.date.available2017-06-26T17:21:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54676
dc.description.abstractKäsittelen tässä tutkielmassa paikallisuuden representoitumista elintarvikemainoksista sekä teksteistä ilmeneviä paikallisuuden diskursseja. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Millaisia paikallisuusdiskursseja mainoksissa rakentuu? ja 2) Miten paikallisuutta ilmaistaan mainoksissa kielellisesti ja multimodaalisesti? Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten paikallisuutta hyödynnetään mainostamisessa erilaisten diskurssien avulla, kuvata paikallisuuden merkitystä mainonnassa ja eritellä erilaisia kielellisiä ja multimodaalisia keinoja tuoda paikallisuutta esille. Keskityn tutkielmassani nimenomaan ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyviin mainoksiin, sillä uskon lähi– ja paikallisruoan suosion kasvun vuoksi niistä löytyvän paikallisuuteen liittyviä ilmauksia runsaasti. Käsittelen aineistoani sekä kielellisesti että multimodaalisesti, mutta olen analyysin helpottamiseksi eritellyt nämä toisistaan. Aineistoni koostuu kolmen eri yhtiön yhteensä kuudesta eri elintarvikemainoksesta, joissa paikallisuutta korostetaan ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä. Tarkoitukseni on ollut diskurssintutkimuksen keinoin eritellä näistä paikallisuusdiskursseja ja vastata siihen, miten nämä diskurssit muodostuvat. Olen aloittanut aineistoni analyysin siitä, mitä paikallisuudesta on sanottu ja siirtynyt sen jälkeen kuvaamaan sen avulla sitä, miten paikallisuusmerkitykset on luotu. Olen lopulta pyrkinyt myös selittämään, miten nämä merkitykset on tuotu aineistossa esiin ja perusteltu kuluttajalle. Analyysin olen toteuttanut diskurssilähtöisesti esitellen löytämäni diskurssit ja eritellen sitten kielelliset ja multimodaaliset seikat, joilla sitä on tuotu aineistossani esiin. Aineistostani ensimmäisenä olen huomioinut maantieteelliset paikkadiskurssit, jotka ovat kuitenkin olleet pienemmässä asemassa, kuin muut kolme aineistostani löytämääni yhtenäisempää paikallisuusdiskurssia, eli maaseutudiskurssi, kaupunkidiskurssi ja kotidiskurssi. Näitä tarkastelemalla olen huomannut diskurssien muodostumisessa tärkeää olevan yksittäisten sanojen lisäksi esimerkiksi sanan kontekstin, merkityksen ja multimodaalisten seikkojen, kuten värien. Tutkimukseni on tuonut esiin tietoa siitä, miten paikallisuutta käytetään mainoksissa ja mistä tekijöistä paikallisuusvaikutelma syntyy. Lisäksi se on tuonut tietoa siitä, millaisia paikallisuusdiskursseja elintarvikemainoksissa esiintyy.fi
dc.format.extent42
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherPaikallisuus
dc.subject.otherdiskurssintutkimus
dc.subject.othermultimodaalisuus
dc.subject.othermainonta
dc.titleRuokaa lähiöistä ja lakeuksilta – paikallisuusdiskurssien ilmeneminen elintarvikemainoksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706263051
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.date.updated2017-06-26T17:21:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record