Show simple item record

dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.authorAhtola, Emilia
dc.date.accessioned2017-06-19T15:05:48Z
dc.date.available2017-06-19T15:05:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703929
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54574
dc.description.abstractAhtola, Emilia. 2017. Lukutaidon ja laskutaidon heikkoudet ja niiden päällekkäistyminen alakoulussa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 53 sivua. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat luku- ja laskutaidon heikkoudet ja niiden päällekkäistyminen alakoulun aikana luokilla 2, 3 ja 4. Tavoitteena oli selvittää, missä määrin 4. luokalla tunnistetut oppilaiden (n = 1873) lukemisen ja laskutaidon heikkoudet päällekkäistyivät ja missä määrin päällekkäistyvissä ja yksin esiintyvissä heikkouksissa ilmeni pysyvyyttä. Neljännen luokan luku- ja laskutaidon testitulosten perusteella muodostettiin seuraavat neljä alaryhmää: vähintään ikätasoinen luku- ja laskutaito (79.8 %), heikko lukutaito (9.8 %), heikko laskutaito (6.7 %) ja päällekkäiset heikkoudet luku- ja laskutaidossa (3.7 %). Alaryhmien eroja tarkasteltiin lukutaidon (sanantunnistus, lause- ja tekstitason luetun ymmärtäminen sekä sanojen erottelu) ja laskutaidon (laskutehtävä, aritmeettinen päättely sekä kertotaulu) testeissä luokilla 2–4. Tutkimuksen aineisto oli kerätty vuosina 2009–2011 osana Alkuportaat-seurantatutkimusta. Analyyseina käytettiin keskiarvovertailuja sekä ristiintaulukointia. Luku- ja laskutaidon heikkoudet päällekkäistyivät neljännellä luokalla siten, että niillä, joilla oli heikko lukutaito, oli 28 prosentilla myös laskutaidon heikkouksia ja niillä, joilla oli heikko laskutaito, oli 36 prosentilla myös heikko lukutaito. Vaikka heikkouksissa oli pysyvyyttä, sijoittuminen alaryhmiin vaihteli iän myötä. Tulokset viittasivat siihen, että päällekkäiset heikkoudet luku- ja laskutaidossa olivat yhteydessä erityisesti heikompaan suoriutumiseen lukutaidossa, mutta ei laskutaidossa. Tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että luku- ja laskutaidon kehityksen seurannan ja tuen on syytä olla jatkuvaa, jotta erot ikätovereihin eivät kasvaisi entisestään eivätkä päällekkäiset heikkoudet johtaisi entistä heikompaan suoriutumiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (53 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlukutaito
dc.subject.otherlaskutaito
dc.subject.otheroppimisvaikeuksien päällekkäistyminen
dc.subject.otherpitkittäistutkimus
dc.subject.otheralakouluikäiset
dc.titleLukutaidon ja laskutaidon heikkoudet ja niiden päällekkäistyminen alakoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706192957
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodPitkittäistutkimus
dc.date.updated2017-06-19T15:05:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysokoululaiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record