Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Panu
dc.contributor.authorKurvinen, Kaarlo
dc.date.accessioned2017-06-04T10:18:47Z
dc.date.available2017-06-04T10:18:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54285
dc.description.abstractTutkielmassa käsitellään liikuntateknologiaa, motivaatiota ja liikuntateknolo-gian vaikutusta liikuntamotivaatioon. Liikuntateknologian voidaan todeta ole-van suuressa merkityksessä teknologisoituneiden maiden urheilumarkkinoilla. Liikunnallisten teknologiatuotteiden suosio on noussut viimeisten vuosien aikana äkillisesti ja suosion myötä myös liikuntateknologisten tuotteiden mää-rä sekä kirjo ovat kasvaneet nopeasti. Liikuntateknologia tarjoaa käyttäjälleen lukuisia hyötyjä, joiden johdosta käyttäjän motivaatio teknologiaa ja tätä kautta liikuntaa kohtaan kasvaa. Tässä tutkielmassa pohditaan, mitkä tekijät liikunta-teknologian käytössä vaikuttavat liikuntamotivaatioon ja millä tavoin. Liikun-tateknologian suosio ei ole hiipumassa, joten teknologian vaikutukset liikun-tamotivaatioon ovat nähtävissä yhä selkeämmin tulevaisuudessa. Tutkimuk-sen tulokset vastaavat tutkimuskysymykseen: Miten liikuntateknologia vaikuttaa liikuntamotivaatioon?fi
dc.description.abstractThis study considers sports technology, motivation and the effect of sports technology on motivation in sports. Sports technology plays an im-portant role in the technologized countries’ sport markets. The interest towards technology products that are made to sports has promptly increased during the few past years, and thus have risen the amount and options in the market of sports technology products. Sports technology offers numerous benefits for its users, which is a way to increase the user’s motivation towards sports through sports technology. In this study, we consider what factors in using sports tech-nology have an impact on motivation in sports and how. The popularity of sports technology is not fading, so in the future, the impact of sports technolo-gy to sports will be seen even more clearly. The results of this study answer the following question: How sports technology affects the motivation in sports?en
dc.format.extent27
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikuntateknologia
dc.subject.otherliikuntamotivaatio
dc.subject.othermobiililaite
dc.subject.othermobiiliapplikaatio
dc.titleLiikuntateknologian vaikutus liikuntamotivaatioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706042657
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-06-04T10:18:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record