Show simple item record

dc.contributor.advisorPääjoki, Tarja
dc.contributor.authorBrotkin, Hanna
dc.contributor.authorPasanen, Heidi
dc.date.accessioned2017-05-23T15:56:56Z
dc.date.available2017-05-23T15:56:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1704070
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54079
dc.description.abstractLeikin suoja on Hanna Brotkinin ja Heidi Pasasen laadullinen tutkielma, jossa analysoimme yhdessä omia kokemuksiamme vuorovaikutteisesti teoriaan peilaten. Nostamme tutkimuksessamme esiin niitä näkökulmia, jotka puhuttelevat meitä leikkiin ja leikillisyyteen liittyen. Tutkielman alussa oletimme, että leikki voi olla monitasoinen työkalu taidekasvattajalle. Tutkimusoletuksemme oli, että leikillä on suoja ja se voi lisätä hyvinvointia. Tutkimustehtävänämme oli selvittää, onko leikin suoja olemassa. Tutkielmassa asetimme teorian ja kokemuksemme subjektiiviset tulkinnat leikillisissä tilanteissa esimerkkiemme avulla vuoropuheluun keskenään. Näin rakensimme uutta ymmärrystä kokemiamme asioita analysoiden. Tutkimuksessa annoimme tulkinnan määräytyä kokemistamme leikin suojaan liittyvistä tapahtumista. Näiden kokemusten avulla suuntasimme katseemme tutkimusoletukseemme, peilaten sitä Hans-Georg Gadamerin hermeneuttiseen ajatteluun. Teimme tutkimusta parityönä, joten olimme avoimia toistemme näkemyksille, suhteutimme näkemyksiämme molempien kokemuksiin ja vertasimme niitä kokonaisymmärrykseemme aiheesta ja tarkastelimme tätä kaikkea leikin suojan näkökulmasta. Tutkimuksemme osoittaa, että leikillä on suoja ja leikki voi olla moniulotteinen työkalu kameleonttikasvattajalle. Leikin suoja syntyy erityisessä leikin tilassa ja toteutuu konkreettisissa leikkielämyksissä. Toteutuakseen leikin suoja vaatii leikillisen asenteen. Leikin suojassa voi oivaltaa ja tuoda näkyväksi asioita, jotka muuten jäisivät piiloon. Käsitteen luomisen rinnalla on syntynyt leikin suojan filosofia, jonka tiedostaminen tukee kameleonttikasvattajaa työssään. Leikin suojan filosofiasta on muodostunut osa ajattelutapaamme ja tutkimuksemme on vahvistanut oletuksiamme leikin suojan hyvinvointivaikutuksista. Leikin suoja luo hyvinvointia. Tutkielman aihe on ajankohtainen ja leikin merkityksellisyys yhteiskunnassa kiinnostaa tällä hetkellä monia muitakin tutkijoita. Olemme rekisteröineet Leikin suoja®:n tavaramerkiksi ja työ sen parissa jatkuu.fi
dc.description.abstractPotential play is Hanna Brotkin’s and Heidi Pasanen’s qualitative study in which we analyze our own experiences in interaction with each other and in comparison with a theory. We emphasize those points of views that speak to us in relation to play and playfulness. In the beginning of the study, we presumed that play can be a multifaceted tool for an art pedagogy and our research hypothesis was that potential play exists and can increase one’s wellbeing. Our mission as researchers was to investigate if potential play exists. In the present study, with the help of our examples we placed the theory and the subjective interpretations of our experiences in playful situations in interaction with each other. In this way, we built new understanding by analyzing our own experiences. In addition, we let our interpretation be defined by the events related to potential play. With the help of these experiences, we then re-valuated our hypothesis and compared it with Hans-Georg Gadamer’s hermeneutic view. We conducted our study as a pair work and hence, we were open towards each other’s views and considered experiences by both authors when formulating our views. We also compared our views with our overall understanding of the topic as well as examined all this from the potential play´s viewpoint. Our study showcases that play can provide shelter and can be a multilateral tool for a chameleon pedagogy. Potential play comes into existence in a special potential space for play and actualizes itself in actual play experiences. To become real, potential play requires a playful attitude. Within potential play, one can recognize and make visible things that normally would remain hidden. In addition to creation of the term ‘potential play’, also the philosophy behind this concept has been developed. Familiarizing oneself with this philosophy supports chameleon pedagogy´s work. The philosophy behind potential play has become part of our way of thinking and the present study has confirmed our presuppositions on positive effects that potential play has on wellbeing. In sum, potential play creates wellbeing. Our topic is also contemporary, and the meaningfulness of play in society is a current interest of many other researchers as well. Furthermore, we have registered Leikin suoja® (Potential play) as our trademark and we will continue to work on the concept.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (77 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherleikillisyys
dc.titleLeikin suoja : ajatuksia leikin merkityksestä taidekasvattajan elämässä
dc.title.alternativeAjatuksia leikin merkityksestä taidekasvattajan elämässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705232471
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTaidekasvatusfi
dc.contributor.oppiaineArt Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-05-23T15:56:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi311
dc.subject.ysoelämys
dc.subject.ysoleikki
dc.subject.ysotaidelähtöiset menetelmät
dc.subject.ysohyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record