Recent Submissions

 • Language considerations for every teacher 

  Moate, Josephine (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  The national core curriculum for basic education in Finland emphasizes language aware education (kielitietoisuus) with each adult a language model and language teacher (FNBE, 2014: 28). This approach recognises pupil ...
 • Puhetta yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyydestä 

  Kangasvieri, Teija; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
 • Esiopetusta kielirikastuttamassa 

  Moilanen, Johanna; Sievänen, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Tässä artikkelissa kuvaamme Jyväskylän esiopetuksen lastentarhaopettajien kokemuksia kielisuihkutuskoulutuksesta, jota on järjestetty Jyväskylässä elokuusta 2016 alkaen. Tulosten perusteella koulutusmuodosta pidetään ja ...
 • Kuinka ohjata tulevaa kielenopettajaa? : Näkökulmia opettajaopiskelijoiden kertomuksista 

  Kautonen, Maria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Tässä artikkelissa esittelen pro gradu -tutkimustani (Kautonen 2016), joka käsittelee työn merkitystä tulevien kielenopettajien identiteetille. Tämän lisäksi olen tutkimuksessani selvittänyt, mistä ja millaista ohjausta ...
 • Näkökulmia oman äidinkielen opetukseen: kuntien kirjavat käytänteet 

  Piippo, Jarna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Tämä artikkeli pohjautuu väitöstyöhön, jossa tarkastelin espanjan ja portugalin oman äidinkielen opetuksen nykytilaa Helsingin seudulla. Perusopetuslain 12 §:n nykyisen tulkinnan mukaan oman äidinkielen opetus on vain ...
 • Ammatillisen ruotsin opettajat yhdessä opetusta kehittämässä yli kouluasteiden 

  Juurakko-Paavola, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Tässä artikkelissa kerrotaan, miten ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajat toteuttivat oman opetuksen kehittämishankkeita yhteisessä täydennyskoulutushankkeessa. Keskeisiksi kehittämisteemoiksi ...
 • Ulkosuomalaisten lasten luku- ja kirjoitustaitojen kehittyminen suomen kielellä 

  Tigert, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Ulkosuomalaislapsilla on usein vaikeuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoja eli luki-taitoja suomen kielellä, etenkin ympäristöissä joissa valtakielen asema on erittäin vahva, kuten Yhdysvalloissa. Esittelen tässä ...