Show simple item record

dc.contributor.advisorParkkinen, Juha
dc.contributor.advisorLaine, Timo
dc.contributor.authorVainio, Marianne
dc.date.accessioned2017-04-20T11:38:43Z
dc.date.available2017-04-20T11:38:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695338
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53638
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata yläkoulun, ammatillisen oppilaitoksen ja lukion opinto-ohjaajien työhön kuuluvaa yhteistyötä eri tahojen kanssa, ja selvittää minkälaisia tekijöitä liittyy hyvään ja toimivaan yhteistyöhön, sekä minkälaisia ongelmia yhteistyössä on ilmennyt. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Aineistoon haastateltiin kahta yläkoulun, kahta lukion ja kahta ammatil-lisen oppilaitoksen opinto-ohjaajaa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Analyysin avulla aineistosta jäsentyi kuusi yhteistyöverkostoa: yläkoulun opinto-ohjaajan koulun sisäiset ja ulkopuoliset yhteistyötahot, lukion opinto-ohjaajan koulun sisäiset ja ulkopuoliset yhteistyötahot sekä ammatillisen oppi-laitoksen opinto-ohjaajan sisäiset ja ulkopuoliset yhteistyötahot. Yhteistyön kokemukset jakautuivat toimivaan yhteistyöhön liittyviin sekä pulmalliseen yhteistyöhön liittyviin kokemuksiin. Toimiva yhteistyö jakautui kahteen ryhmään sen perusteella, liittyivätkö kokemukset ihmisten välisiin suh-teisiin, vai helpoksi koettuun yhteistyön käytännölliseen toteuttamiseen. Pul-malliseen yhteistyöhön liittyvät kokemukset jakautuivat myös kahteen ryh-mään sen mukaan oliko kyse henkilöihin vai olosuhteisiin liittyvistä pulmista. Ihmisten välinen vuorovaikutus oli keskeinen yhteistyön onnistumiseen vaikuttava tekijä. Myös asiantuntemuksen jakaminen ja yhteistyötahon ammat-titaito koettiin hyvän yhteistyön tekijöinä. Pulmia aiheuttivat muun muassa epäselvä työnjako, henkilösuhteet ja muutokset.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherohjaus
dc.subject.otheryhteistyö
dc.subject.otherverkosto
dc.subject.otheryläkoulu
dc.subject.otherlukio
dc.subject.otherammatillinen oppilaitos
dc.title"Että jokainen kantaa aina sen oman osaamisensa siihen koriin, ja että sitä jaetaan." : yhteistyö yläkoulun, lukion ja ammattikoulun opinto-ohjaajan työssä
dc.title.alternativeYhteistyö yläkoulun, lukion ja ammattikoulun opinto-ohjaajan työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704202030
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-04-20T11:38:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoverkostot
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoammatilliset oppilaitokset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record