Show simple item record

dc.contributor.advisorRönkä, Anna
dc.contributor.authorSilverang, Elena
dc.date.accessioned2017-03-23T09:37:58Z
dc.date.available2017-03-23T09:37:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1690155
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53348
dc.description.abstractSilverang, Elena. 2017. Maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten hyvinvoinnin ja luottamuksen merkitykset kouluelämässä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden lai-tos. 102 sivua. Tässä pro gradu- tutkielmassa selvitettiin kantasuomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten kokemuksia koulusta ja kouluhyvinvoinnista sekä koke-mastaan luottamuksesta koulun vuorovaikutussuhteissa ja kouluarjessa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa koulun turvallisten, luottamuksellisten vuorovaiku-tussuhteiden ja erityisesti maahanmuuttajien kouluhyvinvoinnin edistämistyöhön. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisista kokemuksista ja merkityksistä maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten luottamus ja hyvinvointi rakentuivat, mikä oli koulun vuorovaikutussuhteiden merkitys kouluhyvinvoinnin ja luottamuksen rakentumisessa ja erosivatko kantasuomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten kokemukset ja merkitykset toisistaan. Tutkimus toteutettiin nuorten näkökulmasta fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusmenetelmän avulla. Tutkimusaineisto koostui viidestä 18 nuoren kanssa tehdystä ryhmähaastattelusta, jotka tehtiin kahdessa pääkaupunkiseutulaisessa koulussa. Aineisto tuotti ristiriitaista ja kahtia jakautunutta tietoa nuorten kouluhyvinvoinnista sekä luottamuksesta. Maahanmuuttajanuorilla erot kouluhyvinvoinnissa ilmenivät kantasuomalaisia vahvempina negatiivisina tai positiivisina kouluasenteina. Luottamus tuki tulosten mukaan nuorten positiivista kouluasennetta, turvallisuudentunnetta ja ihmissuhteita koulussa. Toisaalta nuorten välinen luottamus saattoi vähentää luottamusta aikuisiin. Epäluottamus aiheutti kouluhyvinvoinnin ongelmia kuten koulukielteisyyttä, turvattomuutta ja epäluuloisuutta. Kaikkein vahvimmin nuorten luottamukseen ja hyvinvointiin olivat yhteydessä koulun vuorovaikutussuhteet.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (104 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkouluhyvinvointi
dc.subject.otherluottamus
dc.subject.othernuorisotutkimus
dc.subject.othermaahanmuuttajat
dc.subject.otherfenomenologia
dc.subject.otherhermeneutiikka
dc.titleMaahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten hyvinvoinnin ja luottamuksen merkitykset kouluelämässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703231734
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.subject.methodFenomenologia
dc.date.updated2017-03-23T09:37:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysonuorisotutkimus
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysovertaissuhteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record