Now showing items 21-40 of 50

  • Miten ääntämistä arvioidaan? : käytännön työkalu opettajille 

   Heinonen, Henna; Kautonen, Maria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Artikkelissa käsittelemme toisen ja vieraan kielen ääntämisen eri osa-alueita, ääntämisen arviointia ja ääntämisen harjoittelua. Esittelemme arviointimatriisin työkaluksi ääntämisen arviointiin opetuksen tueksi ja osaksi ...
  • Lausuntoja, vähemmistökieliä ja täydennyskoulutusta – Kieliverkosto aktiivisena 

   Kyckling, Erja; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  • ”Toinen koti” rajojen ylittäjänä 

   Haapakangas, Eeva-Leena; Pöyhönen, Sari; Serkamo, Pia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö käynnisti keväällä 2016 projektin, jossa kysytään, mikä on koti ja mitä on kotoutuminen. Toinen koti -projektissa kohtaavat pakolaistaustaiset ja “kantalaiset”, Suomessa syntyneet ...
  • Moninaiset oppijat, moninaiset opettajat – opettajan uudet osaamisvaateet 

   Timonen, Liisa; Kantelinen, Ritva (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Moninaisuus ilmiönä ja käsitekokonaisuutena on yhä selkeämmin läsnä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus ja työelämä muuttuvat nopeasti, ja myös opettajankoulutuksen on muututtava vastaamaan uudistuvia tarpeita. ...
  • Kielipesissä elvytetään uhanalaista saamen kieltä 

   Äärelä-Vihriälä, Rauni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Tutkin joulukuussa 2016 valmistuneessa väitöskirjassani saamenkielisen kielipesän arjen käytänteitä. Tutkimuksessani seurasin yhden pohjoissaamenkielisen kielipesän arkea yhden toimintavuoden aikana. Tutkin erityisesti, ...
  • Kielitietoisuuden kautta kohti ihmiskunnan suuria kysymyksiä 

   Luodonpää-Manni, Milla; Borg, Kaj; Nikanne, Urpo; Raitaniemi, Mia; Taivalkoski-Shilov, Kristiina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Tässä kirjoituksessa pohditaan sitä, mikä on kielitietoisuuden ja kielten yhteiskunnallinen merkitys, miten kielentutkimuksen tieteidenvälisyys toteutuu sekä mitkä ovat niitä keinoja, joilla kielentutkimus voi käsitellä ...
  • Näkökulmia oman äidinkielen opetukseen: opettajien olennainen osuus 

   Piippo, Jarna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Oman äidinkielen opetusta on järjestetty Suomessa jo yli neljäkymmentä vuotta, mutta ei ole paljon tietoa siitä, mitä luokkahuoneiden sisällä tapahtuu. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten espanjaa ja portugalia opetetaan ...
  • Suomea laulaen – laulaminen kielen opetuksen menetelmänä 

   Alisaari, Jenni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Laulamista on pitkään käytetty kielen opetuksessa sekä Suomessa että ulkomailla, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa opettajia suositeltiin käyttämään laulamista kaikessa kielen opetuksessa jo 1980-luvulla (James, 1985). Käytetäänkö ...
  • YouTube ja videot: arkea, huumoria vai asiaa? 

   Johansson, Marjut (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   YouTube mielletään usein tavallisten ihmisten tekemien videoiden aarreaitaksi. Nuoret tubettajat ovat suosittuja videoiden sisällöntuottajia kertoessaan videoissa omista arkisista kokemuksistaan ja muista elämänpiiriinsä ...
  • Mitä tilastollinen tarkastelu voi kertoa sosiaalisen median kielestä? 

   Liimatta, Aatu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Reddit on pääasiassa englanninkielinen sosiaalisen median sivusto, jossa keskustelu keskittyy eri aihealueiden ympärille. Tilastollisia menetelmiä käyttämällä voidaan saada selville, että Redditin sisällä kielenkäyttö ...
  • Osallistu, keskustele, vaikuta! – Näkökulmia sosiaaliseen televisioon ja livetviittaamiseen 

   Salomaa, Elina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Tässä artikkelissa tarkastellaan nykymedialle tyypillistä yleisön osallistamisen, aktivoinnin ja vuorovaikutuksellisuuden pyrkimystä sosiaalisen television ja livetviittaamisen näkökulmasta. Käsitteet kietoutuvat virallisen ...
  • ”Ne ei vaan tajuu.” Internetmeemit, kieli ja ryhmäidentiteetti 

   Wessman, Kukka-Maaria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Internetmeemit ovat uusi kiehtova viestintämuoto, joka on jo valloittanut tutkijat ja kolkuttelee nyt luokkahuoneen ovea.
  • Espanjankielisen blogosfäärin hyödyntäminen informaalissa kielenoppimisessa 

   Pelttari, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Internet- ja digiaika ovat luoneet informaalin kielenoppimisen tueksi lukuisia uusia mahdollisuuksia. Blogosfääri on yksi näistä. Tässä kirjoituksessa pohditaan espanjankielisen blogosfäärin hyödyntämistä espanjan kielen ...
  • Sosiaalinen media, kieli ja merkitykset 

   Johansson, Marjut (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  • Language considerations for every teacher 

   Moate, Josephine (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   The national core curriculum for basic education in Finland emphasizes language aware education (kielitietoisuus) with each adult a language model and language teacher (FNBE, 2014: 28). This approach recognises pupil ...
  • Puhetta yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyydestä 

   Kangasvieri, Teija; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  • Esiopetusta kielirikastuttamassa 

   Moilanen, Johanna; Sievänen, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Tässä artikkelissa kuvaamme Jyväskylän esiopetuksen lastentarhaopettajien kokemuksia kielisuihkutuskoulutuksesta, jota on järjestetty Jyväskylässä elokuusta 2016 alkaen. Tulosten perusteella koulutusmuodosta pidetään ja ...
  • Kuinka ohjata tulevaa kielenopettajaa? : Näkökulmia opettajaopiskelijoiden kertomuksista 

   Kautonen, Maria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Tässä artikkelissa esittelen pro gradu -tutkimustani (Kautonen 2016), joka käsittelee työn merkitystä tulevien kielenopettajien identiteetille. Tämän lisäksi olen tutkimuksessani selvittänyt, mistä ja millaista ohjausta ...
  • Näkökulmia oman äidinkielen opetukseen: kuntien kirjavat käytänteet 

   Piippo, Jarna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Tämä artikkeli pohjautuu väitöstyöhön, jossa tarkastelin espanjan ja portugalin oman äidinkielen opetuksen nykytilaa Helsingin seudulla. Perusopetuslain 12 §:n nykyisen tulkinnan mukaan oman äidinkielen opetus on vain ...
  • Ammatillisen ruotsin opettajat yhdessä opetusta kehittämässä yli kouluasteiden 

   Juurakko-Paavola, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
   Tässä artikkelissa kerrotaan, miten ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajat toteuttivat oman opetuksen kehittämishankkeita yhteisessä täydennyskoulutushankkeessa. Keskeisiksi kehittämisteemoiksi ...