Show simple item record

dc.contributor.authorRiihimäki, Anni
dc.date.accessioned2017-02-01T06:45:14Z
dc.date.available2017-02-01T06:45:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1666205
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52928
dc.description.abstractTutkimukseni tavoitteena on tarkastella opettajien muutospuheiden tulkinnallisia repertuaareja Hämeenlinnan normaalikoulun siirrosta Tampereelle. Tutkimukseni aineisto sisältää normaalikoulun opettajien haastatteluja ja opettajankoulutuksen siirtymistä Tampereelle tarkastelleen selvitystyöryhmän raportin. Tutkimustehtävä jakaantuu neljään näkökulmaan: opettajien kuvaamat tulkinnalliset repertuaarit Tampereelle siirtymisestä, siirtymisen sisäinen dynamiikka, tulkinnalliset repertuaarit Tampereelle siirtymisestä asiasta tehdyssä selvityksessä sekä valta- ja vastadiskurssien näkökulmat. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan todellisuus rakentuu sosiaalisesti ja sen keskeinen rakenne on kieli. Teoreettinen osuus rakentuu kolmesta osiosta, joista ensimmäisenä on historiallinen osuus. Toisena avautuu muutosjohtamisen näkökulma ja kolmantena organisaation kehittämisen näkökulma oppivan organisaation kautta. Aineistona olevat opettajien puheet käsittelevät ajankohtaista Hämeenlinnan normaalikoulun siirtymistä Tampereelle. Tutkimus on laadullinen ja päämääränä on dekonstruoida eli purkaa näkyviin, opettajien todellisuutta diskurssianalyyttisin metodein. Aineistona olevat tekstit käsittelevät Hämeenlinnan normaalikoulun siirtymistä Tampereelle. Tutkimuksen perusteella määrittelijöinä opettajien puheissa toimii ulkoapäin tuleva suu- ruuden hegemonia. Aineistosta voidaan erottaa viisi tulkinnallista repertuaaria, jotka kehystävät normaalikoulun Tampereelle siirtymiseen liittyvää muutospuhetta: Diskurssit ovat familistinen, työyhteisö-, kiire-, vastustus- ja valtarepertu- aari. Tutkimukseni tuloksilla on merkitystä opettajan työssä tapahtuvien muutosten esiintuomiseksi ja normaalikoulun opettajan näkökulma on keskeinen tutkimuk- sen kohde tässä tutkimuksessa. Tutkimukseni tärkeimmistä johtopäätöksistä oli, että kaikki kolme opettajankoulutusta haluttiin saada samalle paikkakunnalle ja tämän muutoksen avulla kehitettiin eri opettajankoulutusten synergian kehittä- mistä sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. Tämä tutkimus on ajankohtainen puheenvuoro normaalikoulun opettajan työn näkökulmasta muutoksen pyörteissä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernormaalikoulun muutos
dc.subject.otherorganisaatio
dc.title"Viimeiseen asti toivoin, että tää ei olisi totta." : Hämeenlinnan normaalikoulun Tampereelle siirtymisen tulkinnalliset repertuaarit
dc.title.alternativeHämeenlinnan normaalikoulun Tampereelle siirtymisen tulkinnalliset repertuaarit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702011329
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2017-02-01T06:45:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoharjoittelukoulut
dc.subject.ysoorganisaatio
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoHämeenlinna
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record