Recent Submissions

 • Allmänna språkexamina – språkfärdighetstest för vuxna i Finland 

  Ohranen, Sari; Neittaanmäki, Reeta; Ahola, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Allmänna språkexamina (ASE) är nationella språkfärdighetstest för vuxna i Finland. I ASE testas den kommunikativa och funktionella språkfärdigheten i praktiska vardagssituationer. Vem som helst kan delta, oberoende av hur ...
 • Språkexamen för ingermanländare sporrade till muntliga kunskaper 

  Martikainen, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Den här artikeln behandlar en skräddarsydd språkexamen som utvecklades år 2003 för ingermanländska invandrare som ville få uppehållstillstånd i Finland. I min undersökning har jag analyserat de mångfaldiga motiveringar som ...
 • Matkalla kohti kansalaisuutta : pohjoismaiset kielitestit järjestäjien näkökulmasta 

  Härmälä, Marita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
 • Teoretisk utveckling och framtida utmaningar – nationella prov i svenska för invandrare 

  Ahlgren, Katrin (2016)
  Utbildning i svenska för invandrare (sfi) har bedrivits under snart femtio år, men de nationella proven har endast funnits sedan 1996. Synen på bedömning inom sfi har i mångt och mycket förändrats under den tid som ...
 • Language testing as part of integration policy in Norway 

  Hamnes Carlsen, Cecilie; Moe, Eli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  In this paper, we present the two standardised tests of Norwegian for adult immigrants in Norway; Test i norsk – høyere nivå, developed by Norsk språktest, and Norskprøven for voksne innvandrere, developed by Skills Norway, ...
 • Danish language tests for adult migrants 

  Østergaard Nielsen, Gitte; Løsecke Olsen, Cecilie (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  In 1999, a new law on Danish language education came into force. In this law, the final examinations in Danish were introduced and set under national governance, and the requirements were defined. Since then the tests in ...