Recent Submissions

 • Aatun monet kielet – Aatus många språk – Aatu’s many languages 

  Aatus Mamma (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Tässä videoklipissä monikielinen Aatu kertoo omista kielistään eri tilanteissa. I det här videoklippet berättar den flerspråkige Aatu om sina språk i olika situationer. In this video clip multilingual Aatu is telling about ...
 • Toisen kielen oppimisen tukeminen päiväkodissa 

  Taivassalo, Ella (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Äidinkieliset puhujat osaavat usein luonnostaan mukauttaa puhettaan keskustellessaan ei-äidinkielisen puhekumppanin kanssa, jotta ymmärtäminen on helpompaa. On kuitenkin vaikeaa arvioida sopivaa mukauttamisen määrää. Tässä ...
 • Kaksikielisten vanhempien kielivalinnat 

  Sjöberg, Sannina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Käsittelen kirjoituksessani kaksikielisten vanhempien kielivalintoja ja sitä, miten nämä valinnat näkyvät perheiden kielipolitiikassa. Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaani (Sjöberg 2015), jossa tarkastelin miten ...
 • Lapset, vanhemmat ja kasvattajat monikielisyyden pyörteissä 

  Mård-Miettinen, Karita; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
 • Kaksikielisten lasten kielipoliittinen toimijuus päiväkodissa ja kotona 

  Bergroth, Mari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Kielipolitiikasta puhuttaessa unohtuu helposti lasten toimijuuden tarkastelu osana yhteisen kielipolitiikan luomista. Esittelen tässä artikkelissa 3–5-vuotiaiden lasten toimijuutta ja lasten toimintaympäristöjä. Artikkeli ...
 • What is the value of plurilingualism? 

  Moate, Josephine (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  This article seeks to answer the question, 'What is the value of plurilingualism'? by first of all exploring some different terms from Finnish and English that suggest different ways of understanding the world. The article ...
 • Monikielisyys muutoksessa 

  Martin, Maisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Sana 'monikielisyys' sisältää uusia ja vanhoja merkityksiä, joiden syntyä avataan tässä artikkelissa. Kehityskuluilla on yhteyksiä moniin kielenkäytön ja kielitieteen näkökulmien muutoksiin, erityisesti toisen kielen ...