Show simple item record

dc.contributor.advisorHiitola, Johanna.
dc.contributor.authorVälimaa, Mira
dc.date.accessioned2016-07-27T20:33:28Z
dc.date.available2016-07-27T20:33:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1567045
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50897
dc.description.abstractTutkin Pro gradu -tutkimuksessani lastensuojelun asiakkaana olevan vanhemman toimijuuden rakentumista lastensuojeluasiakkuudessa. Tarkastelen toimijuutta vanhempien kertomuksissa toimivasta lastensuojelusta. Lastensuojelun julkisuuskuva on perin negatiivinen. Julkisuutta saavat suuressa määrin huonot kokemukset lastensuojelusta, eikä lastensuojelu lapsi -ja perhekeskeisenä työnä näy ulospäin. Vääristynyt julkisuuskuva on huolestuttanut sosiaalityön ammattilaisia jo pitkään, koska se saattaa monissa tapauksissa vaikeuttaa lastensuojelutyön tekemistä. Tutkimuksessani tuon esille lastensuojelun asiakkaiden kokemuksia toimivasta lastensuojelusta viimeaikaisen negatiivissävytteisen keskustelun rinnalle. Toimivan lastensuojelun käytäntöjen näkyväksi tekemisen lisäksi näen tärkeänä lastensuojelun asiakkaan ääneen esille tuomisen. Tutkimuksessani tarkastelen kokemuksia toimivasta lastensuojelusta vanhemman toimijuuden näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostuu haastattelusta, kirjoitelmista sekä Kaksplus ja Vauva -lehtien keskustelupalstoille kirjoitetuista viesteistä. Analysoin tutkimusaineistoa teemoittelemalla. Analyysin mukaan vanhemman toimijuuden rakentuminen lastensuojeluasiakkuudessa voidaan jakaa kahteen pääteemaan, jotka ovat sisäinen prosessi ja lastensuojelun prosessi. Sisäinen prosessi kuvaa sitä prosessia, jonka vanhempi käy läpi lastensuojeluasiakkuuden aikana. Sisäinen prosessi koostuu omasta aktiivisuudesta ja toimintakyvystä, oman tilanteen reflektoimisesta ja pohtimisesta sekä avuntarpeen hyväksymisestä. Lastensuojelun pprosessi sen sijaan viittaa niihin toimijuuden rakentumista tukeviin asioihin, jotka liittyvät lastensuojelulta saatavaan tukeen. Näitä ovat luottamuksellinen ja toimiva yhteistyö, soveltuvien palvelujen järjestäminen sekä tuen järjestäminen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että toimijuus lastensuojeluasiakkuudessa muodostuu prosessinomaisesti. Toimijuuden rakentumisen prosessi sisältää sisäinen prosessin ja lastensuojelulta saatava tuen osaprosessit, jotka yhdessä vaikuttavat siihen, millaiseksi vanhemman toimijuus lastensuojeluasiakkuudessa rakentuu. Vahvaksi rakentuva toimijuus on yhteydessä vanhemman kokemukseen toimivasta lastensuojelusta. On tärkeää kuitenkin huomioida myös se, ettei vanhemman kokemus lastensuojelusta voi koskaan olla yksiselitteisesti toimiva tai toimimaton. Vanhemman näkökulmasta lastensuojelun prosessiin liittyy aina erilaisia ajatuksia ja tunteita. Joskus kokemus lastensuojelun toimivuudesta selkiintyy vasta lastensuojeluasiakkuuden jo päätyttyä. Selvitän tutkimuksessani niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä kokemukseen toimivasta lastensuojelusta. Näiden asioiden huomioiminen mahdollistaa hyvien työkäytänteiden tuomisen osaksi lastensuojelutyöskentelyä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.otherkokemustieto
dc.subject.othertoimijuus
dc.titleKokemuksia toimivasta lastensuojelusta : vanhemman toimijuuden rakentuminen lastensuojeluasiakkuudessa
dc.title.alternativeVanhemman toimijuuden rakentuminen lastensuojeluasiakkuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201607273683
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2016-07-27T20:33:28Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysokokemustieto
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record