Recent Submissions

 • Tyttöenergiaa teknologia-aloille 

  Suutari, Anna (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  Viime vuosikymmenien aikana sekä lukiot että yliopistot ovat naisvaltaistuneet. Useilta ennen miehisiksi mielletyiltä aloilta tavataan yhä enemmän naisia. Teknologia-aloilla kehitys on kuitenkin ollut hidasta ja naiset ...
 • Tieteellisen laskennan asiantuntijat kokoontuivat Agorassa 

  Penttinen, Elina (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  Monitieteinen, kansainvälinen tieteellisen laskennan ja optimoinnin verkosto tutkii ja kehittää laskennallisten menetelmien hyödyntämistä maailmanlaajuisesti verkottuvassa teollisuudessa. Ensimmäinen kansainvälinen ...
 • Tiede ja yritysmaailma kohtaavat Kätsyssä 

  Honkanen, Heli (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  Agora Centerin uusin monitieteinen toimintaympäristö on 2005 avattu käyttäjäpsykologian ja ihmiskeskeisen vuorovaikutuksen laboratorio Kätsy. Laboratoriossa tutkitaan ihmisen ja laitteiden vuorovaikutusta niin tieteen kuin ...
 • Sosiaalinen pääoma - enemmän kuin muotikäsite 

  Virta, Sanna; Salonen, Ville (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  Suomen akatemian Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot-tutkimusohjelma (SoCa) tutkii miten ja missä sosiaalista pääomaa syntyy. SoCa-tutkimusohjelman koordinaattori YTT Pertti Jokivuori uskoo sen hyödyttävän laajasti ...
 • PaperIT-osaaminen uudistuu 

  Matilainen, Jukka (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  Laajamittaisella osaamiskeskusohjelmalla, PaperIT-projektikokonaisuudella, on kyetty luomaan monialaisen toiminnan kehittymisen edellytykset. Katse on myös kohdistettu jo kohti uutta, vuonna 2007 käynnistyvää osaamiskesk ...
 • Kansainvälistä yhteistyötä opetuksen kehittämiseksi 

  Yläjoki, Susanne (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  SITES eli the Second Information Technology in Education Study on kansainvälinen tutkimussarja, joka selvittää tietotekniikan hyödyntämistä opetuksessa. Kolmessa eri vaiheessa tarkastellaan koulujen tietoteknistä varustelua, ...
 • Kansainvälistä tohtoriopiskelua 

  Heinonen, Otto (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  Jyväskylän ylopisto painottaa toimintaansa vahvaan kansainvälistymiseen. Agorassa toimiva IT-tiedekunta on viime vuosina kunnostautunut ulkomaisten tohtoriopiskelijoiden suuressa määrässä.
 • IT-tiedekunnan monikulttuuriset kasvot 

  Peräkylä, Minna (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
 • Intoa, pelejä ja yhteistyötä - lapset Game Labin asiantuntijoina 

  Kannelniemi, Päivi (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  Agora Game Labissa eivät vain aikuiset - siellä on merkitystä myös lasten mielipiteillä. Lasten kanssa työskentelyn tuloksena syntyvät pelit, joiden avulla opitaan esimerkiksi luonnontieteitä
 • Human Technology -verkkolehti luo keskustelua 

  Huisman, Anssi (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  Monitieteinen verkkolehti vahvistaa kommunikaatiota tiedeyhteisön ja yritysmaailman välillä.
 • Graphogame auttaa lasta lukivaikeuksissa 

  Lappi, Outi; Andersson, Hennariikka (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  Tavoitteenamme on kehittää tietokonepeli, joka rakentaa vahvan pohjan luku- ja kirjoitustaidolle ennen kaikkea niille lapsille, joille lukemaan oppiminen on työlästä. Jos tällaiset lapset oppivat lukemaan, tavoitteemme on ...
 • Asiantuntijat ja näkökulmat kohtasivat psykologian konferenssissa 

  Halonen, Saara (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
 • Agora innovatiivisen tutkimusotteen edelläkävijänä : Pääkirjoitus 

  Pekkarinen, Mauri (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
 • Agora - Internationality and Innovation 

  Inkeröinen, Kerttu (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2006)
  The Agora Center is fulfilling the prophecy of its name: for six years now it has acted as a meeting place for humanity and technology, bringing together high-quality research groups from various academic disciplines. The ...