Recent Submissions

 • Innovatiivinen tutkimusympäristö innostaa : Pääkirjoitus 

  Fadjukoff, Päivi; Lyytinen, Heikki; Neittaanmäki, Pekka; Pulkkinen, Lea (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Agora muodostaa kohtaamispaikan, jossa yrityselämä, yhteiskunta ja yliopisto voivat yhdessä ponistella kehittääkseen uusia teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita.
 • Tutkimuksella tehokkuutta ja turvallisuutta liikenteeseen : Agora Innoroad Laboratory mukana tieliikenteen alueellisessa yhteistyöverkostossa 

  Torkkeli, Hanna-Kaisa (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Jyväskylän seudulle rakennetaan tieliikenteen Innoroad-osaamiskeskusta, jonka tarkoituksena on voimistaa Jyväskylän merkitystä maantieliikenteen keskuksena. Keskeisen sijaintinsa ansiosta Jyväskylä sopii mainiosti ...
 • Tavoitteena ihmislähtöisemmät innovaatiot : Agora Centerissä panostetaan parempaan elämänlaatuun 

  Pajula, Iisa (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Sosiaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan muutosta yhteiskunnan sosiaalisissa rakenteissa. Organisaation muutokset, uudet palvelut ja työtavat ovat tällaisia vallitsevia käytäntöjä muuttavia toimintamalleja. Käytännöllisempi ...
 • Poliisi, pankkiiri vai putkimies? : Työelämään tutustumisesta hyöty irti sähköisen TET-torin avulla 

  Andersson, Sanna (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Ammatinvalinta voi olla vaikea juttu. Sitä helpottamaan on luotu peruskoulun viimeisiin vuosiin kuuluvat työelämään tutustumis- eli TET-jaksot. Internetissä toimiva TET-tori auttaa nuoria muun muassa harjoittelupaikan ...
 • Omia ja yhteisiä unelmia toteuttamassa : Jyväskylän imagossa korostuvat hyvinvointiteknologia ja ihmisläheisyys 

  Keinänen, Taina (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Vuonna 2003 Jyväskylän kaupungin aluekehittämisjohtaja Jouni Juutilainensai oivalluksen, jonka seuraukset vievät Jyväskylää pitkälle tulevaisuuteen. Agora - Nanoscience Center - Viveca - kolmiyhteyden äärellä hän käsittelee ...
 • Monitieteisyys luo tieteenalojen torin 

  Helanto, Leena; Leppäen, Jenni (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Monitieteisyys on informaatioteknologian tiedekunnan perusajatusta kuvaava adjektiivi. Kyselimme kolmelta tiedekunnan tutorilta heidän opiskelustaan sekä monitieteisyyden toimivuudesta käytännössä. Oman sanansa monitieteisyydestä ...
 • Maisteriklinikalta tukea opiskeluongelmiin 

  Toppi, Hannaleena (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Tammikuussa 2003 jokainen yli 120 opintoviikkoa suorittanut tietotekniikan opiskelija sai sähköpostiviestin. Viestissä kerrottiin kevään aikana käynnistyvästä maisterikliniikasta, jossa opiskelijoita neuvottaisiin ...
 • Kuinka paljon on paljon? : Matematiikka päänvaivana 

  Bergström, Saara (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Jos matematiikka ei suju, taustalta saattaa löytyä muuta kuin lahjattomuus tai laiskuus: oppimisvaikeus. Erilaista ja eriasteisia oppimisvaikeuksia on jopa neljänneksellä väestöstä.
 • Kognitiotieteestä ymmärrystä teknologiaan 

  Lahtinen, Eero (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Valtiotieteiden tohtori Pentti Saariluoma on Jyväskylän yliopiston uuden professuurin ensimmäinen haltija.
 • Kansallisella tietoyhteiskuntareseptillä parempaan tuottavuuteen 

  Sairanen, Ville (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen mukaan Jyväskylän seutu on loistava esimerkki siitä, kuinka yliopiston, yritysten, kaupungin ja maakunnan välisellä yhteistyöllä voidaan luoda maailmantaloudessa menestyvä ...
 • Ilo irti metodeista 

  Jormakka, Soineli (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Tutkijan työvälineenä toimivat eri metodit, joiden puuttuminen tai osaamaton käyttö saattaa johtaa koko tutkimuksen harhaan. Eteenkin huippututkimus edellyttää vahvaa metodiosaamista. Tähän haasteeseen on vastattu Agoran ...
 • ICT-foorumi : Uusien yhteistyökanavien etsijä 

  Sairanen, Ville (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
 • Ensimmäiset University Fellow -nimitykset yhteistyökumppaneille 

  Hertti, Jussi (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Vuoden 2004 alusta Jyväskylän yliopisto otti käyttöön Jyväskylä University Fellow -järjestelmän. Sen avulla yliopisto osoittaa kunnioitusta yliopiston kanssa monipuolista ja pitkäaikaista yhteistyötä tehneelle ansioituneelle ...
 • ECCOMAS-kokous toi matematiikot Agoraan 

  Pekonen, Osmo (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Jyväskylän yliopistossa pidettiin 24. -28. heinäkuuta 2004 ECCOMAS (European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering) -järjestön yleiskokous. Kokoukseen osallistui noin 1100 tutkimuksen, ...
 • Agora in English 

  Puputti, Tuula; Crawford, Steve (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
 • Agora - puolivuosikymmen poikkitieteitä 

  Nevalainen, Pasi (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, 2005)
  Jyväskylän Mattilanniemeen elokuussa 2000 valmistuneelle Agoralle tulee kuluvana vuonna täyteen viisi vuotta. Tänä aikana se on onnistunut lunastamaan sille asetetun tavoitteen nousta kansainvälisesti tunnetuksi ihmislähtöisen ...