Ruusupuiston Uutiset on uusi viestintäkanava, joka välittää ruusupuistolaisten tuoreimmat koulutus- ja tutkimusuutiset. Uutiskirje ilmestyy viisi kertaa vuodessa - kolme numeroa kevätlukukaudella ja kaksi syksyllä.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Demokratiakasvatus elämäntapana ja koulutuspolkuna opettajakoulutuksessa 

  Tallavaara, Riitta; Hiljanen, Mikko (Jyväskylän yliopisto, 2023)
  Kannatatko sinä demokratiaa? Kukapa ei kysyttäessä vastaisi kannattavansa. Mutta mitä oikeastaan tarkoitamme demokratialla? Mitä on, tai voisi olla, demokratia elämäntapana? Tarkastelimme näitä kysymyksiä luokanopettajakoulutuksen ...
 • Jotta planeettamme voisi hyvin 

  Valkonen, Leena (Jyväskylän yliopisto, 2023)
  Bio- ja ympäristötieteiden yliopistonopettaja Saana Kataja-aho on ollut mukana kehittämässä useita planetaarisen hyvinvoinnin kursseja Avoimeen yliopistoon. Biologi Saanasta tuli ehkä siksi, että yläasteen biologian opettajan ...
 • Kuinka koulutus vastaa globaaleihin kriiseihin? 

  Layne, Heidi (Jyväskylän yliopisto, 2023)
  Marraskuun pimeyden rikkoi taas vuosittain järjestettävä kansainvälinen osallistava SDG4-seminaari. Koronavuosien jälkeen osallistujat pääsivät vihdoinkin täyttämään Ruusupuiston. Vaikka seminaarin teema liittyi konflikteihin ...
 • Tunnelmia ja kuvia sosiaalisen kestävyyden ääreltä 

  Alasuutari, Maarit; Mustola, Marleena; Jouhki, Essi; Snape, Nerdinga; Soini, Anne; Rönkä, Anna (Jyväskylän yliopisto, 2023)
 • Oppilaiden itsesäätelyä tukemassa 

  Paananen, Mika (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Lasten itsesäätelyn ongelmat tulkitaan usein yksittäisen lapsen piirteiksi tai sisäisiksi ongelmiksi, joihin vaikuttaminen koetaan vaikeaksi. Kouluissa itsesäätelyn ongelmat näkyvät tyypillisesti vaikeuksina tehtävien ...
 • Tunteiden taikaa ja onnistunutta osallisuutta varhaiskasvatuksessa 

  Sevón, Eija; Koivula, Merja (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Harmittaako? Missä ilo tuntuu? Mitä tehdä, jos pelottaa? Miten ristiriidat ratkotaan kavereiden kanssa? Entä miten voidaan tunnistaa lasten tunnetiloja varhaiskasvatuksen lapsiryhmän hektisessä arjessa? Näiden kysymysten ...
 • Mistä syntyy kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten työn merkityksellisyys? 

  Konsti, Sanna; Rantanen, Johanna (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Työn merkityksellisyys on yksilön voimavara ja auttaa vastaamaan työelämän kuormittavuuden ja kiivastahtisuuden haasteisiin. Myös opettajat alan eri sektoreilla kokevat työn merkityksellisyyden voimavarana, joka edistää ...
 • Joustavasti kohti eriytyvää varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta 

  Ukkonen-Mikkola, Tuulikki (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Asiantuntijuus muuttuu varhaiskasvatuksessa. Yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset luovat haasteita kasvatustyölle ja edellyttävät henkilöstöltä uudenlaista asiantuntijuutta. Varhaiskasvatus pyrkii ...
 • Kysy miksi, jos haluat lisätä digitaalista turvallisuuttasi 

  Valkonen, Leena (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Lehtori Panu Moilanen vastaa Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelmasta informaatioteknologian tiedekunnassa. Häntä kiinnostaa teknologia osana yhteiskuntia ja ihmisten arkea, ja hän haluaisi lisätä ...
 • Tarinoita opettajana ja tutkijana kasvamisesta 

  Martin, Anne (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Tutkin vuosi sitten valmistuneessa väitöskirjassani opettajien kokemuksia ja kertomuksia luovan kirjoittamisen yhteisöihin osallistumisesta. Erityisesti olin kiinnostunut siitä, miten luova kirjoittaminen oli yhteydessä ...
 • Voiko ihminen oppia viisautta? 

  Heikkinen, Hannu L. T. (Jyväskylän yliopisto, 2022)
 • Argumentointitaidot ovat tärkeä kansalaistaito 

  Salminen, Timo (Jyväskylän yliopisto, 2021)
  Argumentointitaitoja tarvitaan, kun osallistumme rakentavaan keskusteluun ja arvioimme tiedon luotettavuutta. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on puutteita argumentointitaidoissa. ...
 • Oppimisvaikeuksien huippututkimusta aivotutkimuksen menetelmin 

  Astikainen, Piia (Jyväskylän yliopisto, 2021)
  Professori Paavo Leppäsen tutkimusryhmä on tehnyt jo vuosikymmenien ajan uraauurtavaa oppimisvaikeuksien tutkimusta Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Tutkimusryhmä on kyennyt jopa löytämään yhteyden vauvojen ...
 • JYUescape - pakohuone pelikasvattajana 

  Kähkönen, Anna-Leena; Fagerlund, Janne; Nousiainen, Tuula; Lipponen, Sari (Jyväskylän yliopisto, 2021)
  Peliviikko on kansainvälinen teemaviikko, jonka tavoitteena on rakentaa positiivista pelikulttuuria ja vähentää pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja. Marraskuun alussa Jyväskylän yliopistossa järjestettiin jo ...
 • EARLYMATH-hanke tutkii ensiaskelia matematiikan maailmaan 

  Lohvansuu, Kaisa; Koponen, Tuire; Salminen, Jenni; Torppa, Minna (Jyväskylän yliopisto, 2021)
  Matemaattiset vaikeudet ovat perinnöllisiä, mutta taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella on käynnistynyt EU-rahoitteinen EARLYMATH-hanke, jossa tutkitaan ...
 • Lapsen oikeus tukeen varhaiskasvatuksessa toteutuu vaihtelevasti 

  Heiskanen, Noora; Viitala, Riitta (Jyväskylän yliopisto, 2021)
  Lapsella on oikeus saada tarvitsemansa tuki varhaiskasvatuksessa. Tuki voi koostua pedagogisista ja resursseihin liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista sekä sisältää yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. ...
 • Yhteistyöllä kohti tulevaisuuden kielikasvatusta 

  Palojärvi, Anu; Moate, Josephine; Kangasvieri, Tea; Lempel, Liisa (Jyväskylän yliopisto, 2021)
  Mitä uutta voisin kokeilla omassa opetuksessani? Mitä toimivaa omassa opetuksessani on ja mikä kenties kaipaa kehittämistä? Tällaiset pohdinnat luovat pohjan innovatiivisuudelle ja luovuudelle opetuksessa. Monet opettajat ...
 • ProKoulu kehittyy yliopiston ja koulujen yhteistyössä 

  (Jyväskylän yliopisto, 2021)
 • Kuunnella ja tulla kuulluksi kirjoitetussa verkkokeskustelussa 

  Tyrväinen, Heli; Uotinen, Sanna; Valkonen, Leena (Jyväskylän yliopisto, 2021)

View more