Ruusupuiston Uutiset on uusi viestintäkanava, joka välittää ruusupuistolaisten tuoreimmat koulutus- ja tutkimusuutiset. Uutiskirje ilmestyy viisi kertaa vuodessa - kolme numeroa kevätlukukaudella ja kaksi syksyllä.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Koronakevään etäopiskelu kuormitti erityislasten vanhempia 

  Kankaanranta, Marja; Kantola, Kristiina (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Miten erityistä tai tehostettua tukea saavien oppilaiden etäopiskelu sujui koronakevään aikana? Minkälainen oli vanhempien rooli opiskelun ohjauksessa? Miten perheet jaksoivat? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin ...
 • Poikkeusaika vaikutti perheiden hyvinvointiin eri tavoin 

  Sorkkila, Matilda (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Koronavirusepidemiaan liittyvän poikkeusajan vuoksi useimmat perheet joutuivat äkillisesti eristäytymään koteihinsa ja tekemään ansiotöitä, kotitöitä, hoitamaan lapsia sekä auttamaan lapsia etäkoulussa samanaikaisesti. ...
 • Yhteentörmäyksistä yhteistyöhön : vauvan tulo käynnistää kasvun yhteisvanhemmuuteen 

  Rönkä, Anna; Kekkonen, Marjatta (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Toimiva yhteisvanhemmuus on perheen hyvinvoinnin tärkeä kulmakivi. Sen perusta rakentuu odottavien vanhempien ja heidän läheistensä valmistautuessa vastaanottamaan uutta perheenjäsentä. Vanhempien välinen yhteistyö ei ...
 • Uhkaako työn tehostuminen opinto-ohjaajien työhyvinvointia? 

  Hiltunen, Pihla (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Monet opinto-ohjaajat kokevat vahvaa työn imua ja ovat hyvin tyytyväisiä työhönsä, vaikka samalla he kokevat työnsä kiivastahtisuuden ja vaatimusten lisääntyneen viime vuosien aikana. Työn tehostuminen eli intensifikaatio ...
 • Yliopistolaisten johtamismotivaatiota ymmärtämässä 

  Feldt, Taru (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat professoreiden ja tieteentekijöiden kolme keskeistä perustehtävää. Johtotehtävät nousevat harvoin perustehtäviä koskevaan keskusteluun, vaikka ne kuuluvat lähes ...
 • Saavutettavuutta ja monikanavaisuutta digipedagogiikkaan 

  Ladonlahti, Tarja (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Miten luentotallenteeni tavoittaa viittomakielisen opiskelijan? Miten hitaasti lukeva opiskelijani selviää artikkelimateriaaleista? Miten toimin opettajana, kun muutama opiskelija vie kaiken tilan? Nämä kysymykset ovat ...
 • Monialaisuutta, tiimityötä ja projektioppimista : koulun ja yliopiston yhteistyötä parhaimmillaan 

  Martin, Anne (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Miten luodaan onnistunut yliopiston ja koulun yhteistyöprojekti? Heinolan kirkonkylän koulu ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos luottivat tähän reseptiin: Lähdetään liikkeelle koulun tarpeista. Pohjustetaan ...
 • ReadDrama-hanke tuottaa tietoa draamakasvatuksellisen lukuteatterin vaikuttavuudesta 

  Junttila, Enni; Hautala, Jarkko; Ronimus, Miia (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Draamallisia menetelmiä sovelletaan laajasti opetuksessa, mutta niiden vaikuttavuutta on tutkittu melko vähän. Oppilaan keskeinen oppimistehtävä koulupolkunsa alkupuolella on riittävän teknisen lukutaidon ja lukusujuvuuden ...
 • Mitä jos oppimisen ekosysteemit yleistyvät? 

  Virolainen,Maarit; Heikkinen, Hannu L.T. (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  1990-luvulla puhuttiin verkostoista. Internetin laajeneminen ja yleistyminen maailmanlaajuiseksi www:ksi oli silloin vielä uusi asia, niin kuin ylipäätään automaattinen tietojenkäsittely. Jotkut yhteiskuntatieteilijät ...
 • LUKILOKI-koulutuksesta eväitä monilukutaidon opetukseen 

  Lehtinen, Auli; Luokomaa, Sanna; Mäkinen, Elina; Nousiainen, Tuula; Ruotsalainen, Jenni; Lerkkanen, Marja-Kristiina (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  LUKILOKI-täydennyskoulutus on tarjonnut tutkimustietoa ja käytännön työkaluja yli 1800 opettajalle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Koulutus keskittyy oppimisen ja motivaation tukemiseen, monilukutaitoon, ...
 • Ei kurjuutta kummempaa : vai sittenkin pedagogiikkaa? 

  Heiskanen, Noora (Jyväskylän yliopisto, 2019)
  Pedagogiset asiakirjat ovat tuttuja opettajille kaikilla koulutusasteilla. Asiakirjan tulisi painottaa pedagogiikkaa eli kuvauksia lapsen tai nuoren tarvitsemasta tuesta. Tutkimustulosten mukaan lapsi tai nuori kuvataan ...
 • Monilukutaito tietoyhteiskunnan avaintaitona 

  Leino, Kaisa (Jyväskylän yliopisto, 2019)
  Marraskuussa 2019 julkaistiin Kansainvälisen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimuksen eli ICILS 2018 -tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa tarkasteltiin 8.-luokkalaisten nuorten osaamista sekä nuorten ja ...
 • Tavoitteena elämäntapa : demokratiakasvatuksen suuntia tulevaisuuteen 

  Männistö, Perttu; Hiljanen, Mikko; Rautiainen, Matti (Jyväskylän yliopisto, 2019)
  Demokratia on elämäntapa, johon kasvetaan elämällä demokraattisesti. Suomi on usealla mittarilla mitattuna maailman demokraattisimpia maita, mutta kasvatuksen saralla mittarit näyttävät punaista, eivätkä nuorten kokemukset ...
 • Nuorten KOMPASSI näyttää tietä, kun stressi käy liian kovaksi 

  Puolakanaho, Anne; Lappalainen, Raimo; Lappalainen, Päivi; Kiuru, Noona (Jyväskylän yliopisto, 2019)
 • Erityisopetusta ohjaava lainsäädäntö muuttui, muuttuivatko käytännöt? 

  Pulkkinen, Jonna (Jyväskylän yliopisto, 2019)
 • JYU.INTEGRA - yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkua 

  Lehtonen, Tuija; Reiman, Nina (Jyväskylän yliopisto, 2019)
 • Uraohjaus tärkeää yliopisto-opiskelijoille : kohtaavatko tarpeet ja tarjonta? 

  Rantanen, Johanna (Jyväskylän yliopisto, 2019)
 • Passiivisen altistamisen menetelmä kielenoppimisen avuksi 

  Astikainen, Piia (Jyväskylän yliopisto, 2019)
  Perinteisesti opettelemme vierasta kieltä aktiivisesti eli tarkkaavaisesti ja keskittyen. Voisiko kieltä kuitenkin oppia myös passiivisesti vaikkapa kotiaskareiden ohessa vieraskielistä radio-ohjelmaa kuunnellen? Uusi ...
 • Ilmapiirillä on väliä oppimisessa 

  Virtanen, Anne; Mäkinen, Tommi; Lauritsalo, Kirsti; Klemola, Ulla; Tynjälä, Päivi (Jyväskylän yliopisto, 2019)
  Oppijan turvallisen olon on sanottu olevan kaiken oppimisen edellytys. Tämän vahvistavat myös viimeaikaiset tutkimukset: ilmapiiri vaikuttaa oppimiseen jopa oppijan kykyjä merkittävämmin. Oppimisympäristön ilmapiiriin onkin ...
 • Tukeeko ammatillinen koulutus kotoutumista? 

  Kärkkäinen, Katarzyna (Jyväskylän yliopisto, 2019)
  Kirjoitus perustuu Katarzyna Kärkkäisen väitöskirjan haastatteluaineistoon. Haastatteluun osallistui suomalaisen ammattioppilaitoksen rehtori, eri ammattialojen kouluttajia ja aikuismaahanmuuttajaopiskelijoita. Maahanmuuttajan ...

View more