Show simple item record

dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.advisorVasalampi, Kati
dc.contributor.authorKiiskinen, Jessica
dc.contributor.authorTahkola, Elli-Maria
dc.date.accessioned2016-06-01T14:28:16Z
dc.date.available2016-06-01T14:28:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1542718
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50033
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin sijoitettujen lasten vuorovaikutussuhteita koulussa. Tavoitteena oli selvittää, millainen on sijoitetun lapsen opettaja-oppilassuhde, millaisia lapsen vertaissuhteet ovat lapsen, opettajan ja sijaisvanhemman näkökulmasta sekä millaisia ovat eri tahojen tekemien arviointien yhteydet. Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat mukana Pesäpuu ry:n toteuttamassa, sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemiseen kehitetyssä SISUKAS - interventioprojektissa, joten tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli myös selvittää intervention aikana tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla yhteensä 20 sijoitetulta 5–10-vuotiaalta lapselta, heidän opettajiltaan ja sijaisvanhemmiltaan SISUKAS -projektin alkaessa 2013 ja päättyessä 2015. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sijoitetut lapset kokivat opettajaoppilassuhteensa keskimäärin hyvin myönteisinä. Lisäksi lasten ja opettajien arviot opettaja-oppilassuhteesta ja lapsen toveriongelmien määrästä olivat hyvin samansuuntaiset erityisesti SISUKAS -projektin päättyessä: mitä lämpimämmäksi opettaja koki suhteensa oppilaaseen, sitä myönteisemmäksi myös lapsi arvioi suhteensa opettajaan. Lisäksi mitä enemmän lapsi arvioi itsellään olevan toveriongelmia loppumittauksessa, sitä enemmän myös opettaja raportoi lapsella olevan toveriongelmia. Tutkimuksen tulokset osoittivat lisäksi, että niin opettajat, sijaisvanhemmat kuin lapset itsekin näkivät lasten prososiaaliset taidot hyvin samalla tavalla: mitä paremmaksi lapsi arvioi prososiaaliset taitonsa, sitä paremmaksi myös hänen opettajansa ja sijaisvanhempansa arvioivat hänen taitonsa. Keskimäärin lasten vuorovaikutussuhteissa ei tapahtunut muutoksia intervention kuluessa, mutta lasten välillä oli suuria yksilöllisiä eroja. Opettaja-oppilassuhteen laadun muutos intervention kuluessa oli hyvin yksilöllinen ja myös vertaissuhteissa muutokset olivat erilaisia sekä jokaisen lapsen että jokaisen arvioijan kohdalla. Sijoitettujen lasten sosiaaliset suhteet ja taidot tulee siis huomioida moniulotteisesti. Jokainen sijoitettu lapsi on yksilö; hänellä on ainutlaatuinen elämänpolku, joka vaikuttaa kehitykseen.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSijoitettu lapsi
dc.subject.otherkiintymyssuhde
dc.subject.otheropettaja-oppilassuhde
dc.subject.othervertaissuhteet
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.titleSijoitetun lapsen sosiaaliset suhteet koulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606012809
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-06-01T14:28:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosijoitetut lapset
dc.subject.ysokiintymyssuhde
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysososiaaliset suhteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record