Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija
dc.contributor.authorHelin, Linda
dc.date.accessioned2016-05-21T12:08:36Z
dc.date.available2016-05-21T12:08:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541886
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49873
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin ammattilaisten kokemuksia psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kohtaamisesta ja tukemisesta. Keskiössä olivat ammattilaisten kokemat haasteet. Lisäksi selvitettiin, mitä tutkittavat pitivät psyykkisenä oireiluna eli millaisia asioita psyykkiseen oireiluun liitettiin. Tutkimuksen laadullinen aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä vuosina 2014 ja 2015 osana Veturi-hanketta. Kyselyyn vastasi muun muassa opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstöä, kuntoutuksen henkilöstöä sekä järjestöjen työntekijöitä eri puolilta Suomea. Vastauksia kyselyyn tuli 269. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä ja psyykkisen oireilun muotoja kartoitettiin kvantifioimalla. Analyysissa työntekijän kokemat haasteet muodostuivat ammattilaisen si-säisistä haasteista, tukijärjestelmän haasteista ja koulun toimintakulttuurin haasteista. Ammattilaisen sisäiset haasteet jakautuivat ammatillisiin ja psyykkisiin haasteisiin ja koulun toimintakulttuurin haasteet fyysisen ympäristön, koulun käytänteiden ja vaatimusten sekä vuorovaikutussuhteiden haasteisiin. Tämän tutkimuksen perusteella yleisimpiä koulun arjessa ilmeneviä psyykkisen oireilun muotoja ovat aggressiivisuus ja hiljainen reagoiminen, kuten ahdistus ja masennus. Psyykkisen oireilun kohtaaminen kuormitti tutkittavia ja herätti heissä erilaisia tunteita. Halu auttaa ja tukea oppilasta oli suuri, mutta omat voimavarat koettiin rajallisiksi ja ammattitaito osin riittämättömäksi. Yhteistyö oppilaan hoitotahojen ja perheen kanssa ei aina sujunut mutkattomasti ja oman rooli oppilaan tukemisessa oli epäselvä. Kritiikkiä saivat osakseen toimimattomat hoitoketjut, tuen saannin vaikeus ja koko koulujärjestelmä tiukkoine vaatimuksineen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (69 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpsyykkinen oireilu
dc.titlePsyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kohtaaminen : ammattilaisten näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605212646
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2016-05-21T12:08:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysotukimuodot
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysoitsetuho
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysomielenterveyshäiriöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record