Show simple item record

dc.contributor.authorLeppälä, Lotta
dc.date.accessioned2016-05-10T12:23:13Z
dc.date.available2016-05-10T12:23:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49705
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan väärinymmärryksiä ja epäkohteliaisuutta Alicen seikkailut ihmemaassa -teoksen dialogissa. Pragmaattinen lähestymistapa teokseen on kiinnostava ja relevantti, koska suomenkielistä Alice -tutkimusta on tähän mennessä tehty lähinnä käännöstieteellisestä näkökulmasta, ja siitäkin hyvin vähän. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. Millaisia väärinymmärryksiä henkilöhahmojen välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu? 2. Miten kohteliaisuuden periaatteita rikotaan? 3. Millaisiin nonsensen piirteisiin nämä vuorovaikutuksen ongelmat linkittyvät? Aineistona on Alice Martinin käännös (1995) Lewis Carrollin nonsense -teoksesta, josta tarkasteluun on poimittu seitsemäs luku. Analyysi tehtiin laadullisesti teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin: aineistoesimerkit teemoiteltiin ja niitä tarkasteltiin Brownin ja Levinsonin (esim. 1987) kohteliaisuuden teorian sekä H.P. Gricen (1968) keskustelun teorian valossa. Taustatukea tarjosi myös kaunokirjallisen dialogin tutkimusperinne sekä nonsense -kirjallisuuden tutkimus. Tutkimuksesta ilmenee, että väärinymmärrysten taustalla voi olla osapuolten erilainen käsitys kielellisestä seikasta tai puheenaiheena olevasta asiasta. Keskustelun osanottaja voi myös kieltäytyä yhteistyöstä ja tarkoituksellisesti ymmärtää väärin; tätä tapahtuu esimerkiksi siksi, että osa keskustelijoista pitäytyy liiaksi ilmausten kirjaimellisissa merkityksissä, eikä hyväksy epäsuoruutta tai tilanteisia merkityksiä. Epäkohteliaisuuksista esille nousevat suorat kasvouhat, keskeyttäminen ja kyseenalaistaminen. Usein väärinymmärryksiä ja epäkohteliaisuutta esiintyy samanaikaisesti. Dialogissa käydään myös metatason keskustelua kielenkäytöstä ja kohteliaisuussäännöistä. Kuten nonsense -teksteissä usein, myös tässä teoksessa kieli on pääroolissa, minkä vuoksi henkilöhahmojen väliset yhteentörmäykset heijastuvat kieleen ja sen käyttöön. Nonsenselle on ominaista myös esimerkiksi säännöille perustuva toiminta sekä ennakoimattomuus ja arvaamattomuus, ja ongelmat dialogissa osaltaan vahvistavat näitä piirteitä.
dc.format.extent25
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.title"Totta kaivossa olivat" : epäkohteliaisuutta ja väärinymmärryksiä Alicen seikkailut ihmemaassa -teoksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605102471
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.date.updated2016-05-10T12:23:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record