Show simple item record

dc.contributor.advisorBjörn, Piia
dc.contributor.authorKoistinen, Sanna
dc.date.accessioned2016-03-07T11:06:20Z
dc.date.available2016-03-07T11:06:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524274
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49023
dc.description.abstractMatematiikan taitojen, matemaattisen tehtäväorientaation ja matemaattisen mi- näkäsityksen välisiä yhteyksiä on tutkittu vähän ja aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet enimmäkseen yläkouluikäisiin tai vanhempiin opiskelijoihin. Siksi tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kolmasluokkalaisten matematiikan taitojen, tehtäväorientaation ja minäkäsityksen välisiä yhteyksiä. Myös sukupuolten vä- liset erot otettiin huomioon. Tutkimuksessa 144 kolmasluokkalaisen oppilaan normiperustaisella testillä mitattuja matematiikan taitoja sekä itsearvioinneilla arvioituja tehtäväorientaatiota ja minäkäsitystä analysoitiin yksisuuntaisen va- rianssianalyysin, korrelaatiokertoimien, riippumattomien otosten t-testin ja hie- rarkkisen regressioanalyysin avulla. Tulokset osoittivat, että matematiikan taidoiltaan hyvät oppilaat olivat tehtäväorientoituneempia kuin matematiikan taidoiltaan heikot oppilaat. Vah- va matemaattinen tehtäväorientaatio selitti heikkoa matemaattista minäkäsitys- tä ja toisaalta vahva matemaattinen minäkäsitys heikkoa matemaattista tehtä- väorientaatiota. Kolmasluokkalaisten tyttöjen ja poikien matematiikan taidoissa ja matemaattisessa tehtäväorientaatiossa ei ollut eroja, mutta tytöillä oli vah- vempi matemaattinen minäkäsitys kuin pojilla. Sukupuoli ei ollut yhteydessä matematiikan taitojen, tehtäväorientaation ja minäkäsityksen välisiin yhteyk- siin. Tulosten perusteella opettajia voidaan suositella ohjaamaan oppilaitaan tehtäväorientoituneisuuteen, koska vahva tehtäväorientoituneisuus on yhtey- dessä hyviin matematiikan taitoihin. Toisaalta vahva tehtäväorientoituneisuus näyttäisi heikentävän oppilaan matemaattista minäkäsitystä, mikä saattaa selit- tyä sosiaalisella vertailulla. Jatkossa sosiaalisen vertailun välillistä vaikutusta onkin syytä edelleen tutkia myös tämän tutkimuksen kaltaisilla asetelmilla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (40 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkolmasluokkalaiset oppilaat
dc.subject.othermatematiikka
dc.subject.othermatemaattinen tehtäväorientaatio
dc.subject.othermatemaattinen minäkäsitys
dc.subject.otherhierarkkinen regressioanalyysi
dc.titleKolmasluokkalaisten oppilaiden matematiikan taitojen, tehtäväorientaation ja minäkäsityksen väliset yhteydet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603071781
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2016-03-07T11:06:20Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysominäkuva
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record