Show simple item record

dc.contributor.advisorKiuru, Noona
dc.contributor.authorYlinen, Karoliina
dc.date.accessioned2016-03-02T10:50:52Z
dc.date.available2016-03-02T10:50:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524436
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49000
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin vanhempien tuen eri osa-alueiden, lämpimyyden, vanhempien tietämyksen, nuoren kanssa keskustelemisen sekä kotitehtävissä auttamisen, ohjaamisen ja autonomian tukemisen yhteyksiä nuorten sisään- ja ulospäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Tutkimus on osa laajempaa Alkuportaat-seurantatutkimusta, jossa oppilaita on tutkittu esikoulusta yhdeksännelle luokalle. Aineisto on kerätty keväällä 2013 oppilaiden ollessa kuudennella luokalla, jolloin kyselyihin vastasi 922 oppilasta ja 508 vanhempaa, ja keväällä 2014 oppilaiden ollessa seitsemännellä luokalla, jolloin 860 oppilasta ja 428 vanhempaa antoivat vastauksensa. Vanhemmat arvioivat tukeaan ja nuoret omaa sisään- ja ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistään itsearviointilomakkeita täyttämällä. Parittaisten t-testien tuloksista vanhempien tuen havaittiin vähentyvän ja nuorten ongelmakäyttäytymisen lisääntyvän yläkouluun siirryttäessä. Hierarkkisen regressioanalyysin tulokset osoittivat, että vanhempien tuella oli merkitystä erityisesti nuorten ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen kannalta. Tuen osa-alueista lämpimyys, vanhempien tietämys ja nuoren kanssa keskusteleminen ennustivat vähäisempää ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä seitsemännellä luokalla, ja autonomian tukeminen kotitehtävissä seitsemännellä luokalla välitti tätä yhteyttä. Lisäksi vanhempien tuki oli yhteydessä tyttöjen vähäisempään sisäänpäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen seitsemännellä luokalla. Tulokset viittaavat siihen, että vanhemmilla saattaa olla mahdollisuus tukea nuortaan koulusiirtymässä siten, että tämän ongelmakäyttäytyminen vähenee. Erityisesti autonomian tukeminen voi olla hyödyllistä tässä siirtymävaiheessa.fi
dc.description.abstractThe current study examined the associations between different forms of parental support – affectivity, parental knowledge, parental solicitation as well as homework-related help, monitoring, and autonomy support – and adolescent problem behaviour during the transition from primary to lower secondary school. This study is a part of the extensive longitudinal study Alkuportaat that has been following children from preschool to the end of lower secondary school. The data was collected with two questionnaires, the first one handed out in spring 2013, while the adolescents were on sixth grade, producing 922 responses from adolescents and 508 responses from parents, and the second one in spring 2014, while the adolescents were on seventh grade, producing 860 responses from adolescents and 428 responses from parents. The parents assessed their supporting behaviours and the adolescents assessed their internalising and externalising problem behaviour by filling out self-report questionnaires. The results of dependent samples t-tests showed that, during the transition from primary to lower secondary school, parental support decreased and adolescent problem behaviour increased. The results of the hierarchical regression analyses indicated that parental support was connected particularly with externalising problem behaviour. Out of the different forms of parental support, affectivity, parental knowledge, and parental solicitation predicted lesser externalising problem behaviour on seventh grade, and homework-related autonomy support on seventh grade mediated this connection. In addition, parental support was related to lesser internalising problem behaviour in girls on seventh grade. The results suggest that parents might be able to support their adolescent during the school transition in order to decrease the adolescent problem behaviour. The support of autonomy could be particularly beneficial during this transition stage.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (41 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othervanhempien tuki
dc.subject.othervarhaisnuoret
dc.subject.othersisäänpäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen
dc.subject.otherulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen
dc.subject.otherkoulusiirtymä
dc.subject.otheralakoulu
dc.subject.otheryläkoulu
dc.titleVanhempien tuen merkitys nuorten ongelmakäyttäytymiselle alakoulusta yläkouluun siirryttäessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603021754
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2016-03-02T10:50:53Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysovarhaisnuoret
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record