Show simple item record

dc.contributor.authorHenttonen, Pekka
dc.contributor.authorHoikkala, Jorma
dc.date.accessioned2016-02-23T11:07:56Z
dc.date.available2016-02-23T11:07:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522865
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48905
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkitaan opettajien käsityksiä teknologian ja oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön käytöstä opetuksen ja oppimisen tukena. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten käsitykset oppimisesta ja oppimisympäristöstä ilmenevät siirryttäessä uuden teknologian ja uusien oppimisympäristöjen värittämään oppimiskontekstiin. Tämän lisäksi tarkoitus oli selvittää, miten käsitykset heijastavat siirtymisen mukanaan tuomia haasteita ja muutosta. Tietoa ihmisten käsityksistä saa kysymällä niistä ihmisiltä itseltään. Siksi tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Aineisto on kerätty haastattelemalla mOppijat- hankkeeseen osallistuvia opettajia Jyväskylässä ja Kuopiossa. Haastatteluaineisto analysoitiin teoriasidonnaisen sisäl-lönanalyysin menetelmin. Käsityksiin oppimisesta voi tehdä jaon perinteisen ja uuden oppimisen sekä opetuksen välille, jossa perinteinen opetus heijastaa behaviorismiin perustuvia käytänteitä ja uusi opetus konstruktivistista tietoteoriaa. Opettajien käsitykset ovat pääosin uuden oppimisen mukaisia, mutta perinteinen opetus on edelleen läsnä opettajien arjessa (Norrena, 2013). Perinteinen opetus ei kuitenkaan pysty vastaamaan nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Oppimisympäristön osalta teknologian käyttö opetuksen tukena koetaan hyväksi oppimisen laajentamisessa luokkahuoneen ulkopuolelle ja informaalin oppimisen hyödyntämi-sessä formaalissa oppimisessa. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan teknologiasta ei ilman tarkoituksenmukaista ja oppimista palvelevaa käyttöä ole juurikaan lisäarvoa oppimiselle. Opettajien käsitysten mukaisesti oppimisympäristöön tuodaan oppimista palvelevaa teknologiaa perinteisempien välineiden rinnalle, oppimista ei olla kokonaisuudessaan siirtämässä verkkoon. Tämä tutkimus tuo esille opettajien näkökulmaa oppimisen haasteisiin vastaamisessa lisääntyvän teknologian sävyttämässä oppimisympäristössä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (96 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheroppimiskäsitys
dc.subject.otheroppimisympäristö
dc.subject.othertulevaisuuden taidot
dc.subject.otherinformaali oppiminen
dc.titleOpettajien kokemuksia teknologian ja verkko-oppimisympäristöjen käytöstä oppimisen tukena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602231662
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-02-23T11:07:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppimiskäsitykset
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoinformaali oppiminen
dc.subject.ysooppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record