Show simple item record

dc.contributor.advisorHämäläinen, Jarmo
dc.contributor.authorKantola, Lauri
dc.contributor.authorKeurulainen, Markku
dc.date.accessioned2016-02-19T10:43:57Z
dc.date.available2016-02-19T10:43:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522814
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48854
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää audiovisuaaliseen oppimiseen liittyvää hermostollista pe- rustaa. Tutkimuksessa tutkittiin audiovisuaalisessa oppimistilanteessa oppimiseen ja audiovisuaali- seen havainnointiin liittyviä aivovasteita. Tutkimus toteutettiin mittaamalla aivosähköaineisto 18 koehenkilöltä 128-kanavaisella EEG-laitteistolla. Aivoaktiivisuuden sijainti ja voimakkuus selvitet- tiin hyödyntämällä painotettua miniminormiestimaattia (wMNE) käyttävää lähteenpaikannusta. Jo- kaiselle tilanteelle laskettiin jokaiselle aivoalueelle ja aikaikkunalle muutosta kuvaava korrelaatio - kerroin ja muutosta kuvaavia korrelaatiokertoimia verrattiin tilanteiden välillä. Tutkimuskysymyk- senä oli, eroavatko audiovisuaaliset oppimistilanteet aivoaktiivisuudelta muutoksessa ei-opittavista tilanteista. Tulos oli, ettei eri tilanteissa havaittu muutosta aktivaatioissa valituilla aivoalueilla ja ai- kapisteillä, eikä eri oppimistilanteiden välillä muutoksessa löytynyt eroja valituilla aikapisteillä ja aivoalueilla. Vaikka tämä tutkimus ei antanut vastausta siihen, missä ja miten audiovisuaalinen op - piminen tapahtuu aivoissa ajallisena muutoksena, niin kuitenkin audiovisuaalisten ärsykkeiden huo- mattiin aiheuttavan niille ominaisia sensorisia vasteita. Tuloksista pääteltiin, että audiovisuaalinen oppimiseen liittyvä prosessointi ei ole helposti havaittavissa, ainakaan käyttämillämme menetelmillä. Koehenkilöiden ja koeasetelmassa esitettä- vien ärsykeparien määrää nostamalla ja lähteenpaikannuksessa yksilöllisten päämallien käytöllä voitaisiin mahdollisesti päästä tarkempaan analyysiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (37 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleAudiovisuaalisen integraation ja assosiaatio-oppimisen paikantuminen aivokuorella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602191630
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2016-02-19T10:43:58Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoaivokuori
dc.subject.ysoassosiaatio
dc.subject.ysoEEG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record