Show simple item record

dc.contributor.authorMikkola, Piia
dc.date.accessioned2016-02-15T09:49:38Z
dc.date.available2016-02-15T09:49:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMikkola, P. (2015). Kirjallinen teksti ja keskustelijoiden oikeudet : episteemisten ja deonttisten oikeuksien ilmeneminen esimiehen ja alaisen välisissä kehityskeskusteluissa. <em>Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2015</em>, 2015, 75-106. <a href="http://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat">http://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat</a>
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48777
dc.description.abstractVuorovaikutuksen tutkijat ovat viime vuosina kiinnittäneet huomiota erilaisten kirjallisten dokumenttien, kuten lomakkeiden, ohjeiden, pöytäkirjojen, karttojen ja suunnitelmien merkitykseen ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa. Myös tämä tutkimus tarkastelee yhtä ammatillista vuorovaikutustilannetta, kehityskeskustelua, jossa kirjallinen dokumentti, kehityskeskustelulomake, on keskeisessä roolissa. Tutkimus selvittää alaisten keskustelulomakkeeseen esitäyttämien tekstien käyttöä vuorovaikutuksen resurssina kuudessa videokuvatussa kehityskeskustelussa. Keskustelut ovat lähtöisin suomalaisesta julkisen sektorin organisaatiosta. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kahteen kysymykseen: yhtäältä siihen, millaisia merkityksiä alaisten keskustelulomakkeeseen esitäyttämille teksteille annetaan kehityskeskusteluissa ja toisaalta siihen, millaisiin episteemisiin ja deonttisiin oikeuksiin esimies ja alainen nojautuvat esitäytettyä tekstiä käsitellessään. Tutkimus osoittaa, että silloin, kun tarkastellaan esitäytetyn tekstin asiasisältöä, keskustelijat pitävät alaista episteemisenä auktoriteettina tekstin käsittelyssä. Alainen voi käyttää esitäytettyä tekstiä kahdella tavalla vuorovaikutuksen resurssina: asiantuntijaidentiteettinsä osoittamiseen ja keskustelunaiheiden esille ottamiseen. Esimies voi puolestaan asemoida alaisen selitysvelvolliseksi esittämällä alaiselle esitäytettyä tekstiä koskevia kysymyksiä. Silloin kun keskustelijat neuvottelevat esitäytetyn tekstin muokkaamisesta, esimiehellä on institutionaalisen asemansa vuoksi oikeus tehdä tekstiä koskevia korjausehdotuksia. Ehdotukset on kuitenkin muotoiltu hienovaraisesti, alaisen episteemiset oikeudet säilyttäen. Molemmat keskustelijat ottavat siis puheessaan huomioon alaisen erityisaseman esitäytetyn tekstin kirjoittajana ja asiantuntijana. Tutkimuksen taustateorian muodostaa keskustelunanalyysi.
dc.language.isofin
dc.publisherPrologos ry
dc.relation.ispartofseriesPrologi : puheviestinnän vuosikirja 2015
dc.relation.urihttp://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat
dc.titleKirjallinen teksti ja keskustelijoiden oikeudet : episteemisten ja deonttisten oikeuksien ilmeneminen esimiehen ja alaisen välisissä kehityskeskusteluissa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602151564
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalItem
dc.description.reviewstatusnonPeerReviewed
dc.relation.issn1795-7613
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat ja Prologos ry
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record