Show simple item record

dc.contributor.advisorSume, Helena
dc.contributor.advisorOksanen, Elina
dc.contributor.authorSippola, Pirjo
dc.date.accessioned2016-01-17T07:30:13Z
dc.date.available2016-01-17T07:30:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1507900
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48368
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Sippola Pirjo. VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ HYVIN TOIMIVASTA AMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ – ”Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on joka paikan höylä, se tekee yhteistyötä kaikkien kans-sa. Erityispedagogiikan pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2015. 93 sivua. Julkaisematon. Varhaiskasvatuksessa lasten vanhempien, kasvattajien ja eri asiantuntijoiden välisellä yhteistyöllä on tärkeä merkitys lapsen yksilöllisen kasvun, kehityksen ja oppimisen rakentumisessa. Inklusiivisen pedagogiikan vuoksi yhteistyön merkitys on entisestään kasvanut. Varhaiskasvatuksen erityisopettajalla on vastuullinen rooli tuoda tähän yhteistyöhön erityispedagogista osaamistaan. Jatkuvasti kehittyvä varhaiserityiskasvatus ja siinä toteutettava tavoitteellinen yh-teistyö, vaativat varhaiskasvatuksen erityisopettajalta hyviä yhteistyötaitoja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista on varhaiskasvatuksen erityisopettajan hyvä ammatillinen yhteistyö. Kiinnostuksen kohteena oli kartoittaa, mistä rakentuu varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteistyö, ja luoda käsitys siitä, millaisia tekijöitä hyvä ammatillinen yhteistyö sisältää. Kartoittavaan kyselyyn osallistui 29 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Heistä viisi osallistui lisäksi teemahaastatteluun, joka toimi tämän tutkimuksen ensisijaisena aineistonkeruumenetelmänä. Tutkimus toteutettiin lähinnä noudattamalla fenomenografista lähestymistapaa. Aineisto analysoitiin pääosin käyttämällä fenomenografista analyysimallia, jolloin tulkinta on tapahtunut aineiston kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tutkimus osoitti, että varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteistyö oli monitahoista, ja sitä määrittivät paljolti varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat sekä kuntakohtaiset erot. Hyvä ammatillinen yhteistyö koettiin muodostuvan erilaisista tekijöistä, joita olivat tavoitteellinen tiedonsiirto ja yhteinen käsitteistö, työn arvostuksen ja arvojen kohtaaminen toimijoidensa välillä, riittävät saavutettavuus, koko- ja aikaresurssit, toimivat käytänteet, yhdessä pohdinta ja ideointi sekä vuorovaikutusosaaminen. Lisäksi tärkeäksi tekijäksi muodostui oman ammatillisen osaamisen kehittyminen, joka oli toisaalta merkittävä tekijä hyvässä ammatillisessa yhteistyössä, mutta toisaalta myös hyvän yhteistyön tulos. Hyvään ammatilliseen yhteistyöhön johtavien tekijöiden osuus painottui eri tavoin eri toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Asiasanat: asiantuntijuus, varhaiserityiskasvatus, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, yhteistyöfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAsiantuntijuus
dc.subject.othervarhaiserityiskasvatus
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen erityisopettaja
dc.subject.otheryhteistyö
dc.titleVarhaiskasvatuksen erityisopettajien käsityksiä hyvin toimivasta ammatillisesta yhteistyöstä : "varhaiskasvatuksen erityisopettaja on joka paikan höylä, se tekee yhteistyötä kaikkien kanssa"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601171130
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2016-01-17T07:30:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoerityiskasvatus
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoyhteistyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record