Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.authorSäteri, Annamari
dc.date.accessioned2016-01-07T17:31:22Z
dc.date.available2016-01-07T17:31:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1506795
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48276
dc.description.abstractPerinteisen mainonnan menettäessä tehoaan organisaatiot ovat keskittyneet omaan sisällöntuotantoonsa, ja monet brändit ovat muuttuneet mediasisältöjen tuottajiksi ja julkaisijoiksi. Nämä brändijournalismin kaltaiset mainonnan uudet muodot ja journalistiset brändisisällöt ovat puhututtaneet journalismin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia, mutta ala vaatii tutkimustietoa toiminnan tueksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda ymmärrystä brändijournalismin ilmiöstä kuluttajan näkökulmasta selvittämällä, mihin tarpeisiin sisältöjä kulutetaan, miten sisällöt koetaan ja mitkä tekijät vaikuttavat sisältöjen kokemiseen ja niihin suhtautumiseen. Tavoitteena oli selvittää myös, minkälaisia sisältöjä kuluttajat arvostavat. Tutkimuksessa brändijournalismin ilmiötä tutkittiin Raha- automaattiyhdistyksen Raymond-median kontekstissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin teemahaastatteluin kahdeksalta Raymondin lukijalta. Aineisto analysoitiin aineistölähtöisellä sisällönanalyysilla. Brändijournalismille nousi tutkimuksessa kuusi laajaa käyttösyykategoriaa: rentoutuminen, viihtyminen, ajankulutus, tiedonhankinta ja ympäristön tarkkailu, identiteetin vahvistaminen sekä sisältöjen ainutlaatuisuuteen liittyvät syyt. Brändin tuottamiin sisältöihin suhtautumiseen ja niiden kokemiseen todettiin vaikuttavan lukijan kokema suostuttelupyrkimys, lukijan tietämys ja mielikuva sisältöä julkaisevasta brändistä, brändin näkyvyys sisällöissä sekä sisältöjen koettu journalistinen ja visuaalinen laatu. Tutkimuksessa miellyttävimpiä ja arvostetuimpia sisältöjä kuvattiin kiinnostaviksi, laadukkaiksi, tarinallisiksi, uskottaviksi ja puolueettomiksi sekä uutta tietoa tai näkökulmia tarjoaviksi. Raymondia ei koettu markkinoivaksi asiakaslehdeksi vaan sitä verrattiin laatujournalismiin kiiinnostavuuden ja uskottavuuden suhteen. Sisällöille kuitenkin sallittiin brändin näkyvyys julkaisun alustassa ja siihen sijoitetuissa mainoksissa, etenkin kun se oli esitetty läpinäkyvästi ja selkeästi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (145 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherRaha-automaattiyhdistys
dc.titleKun brändistä tulee media : miksi brändijournalismia kulutetaan ja kuinka sen sisällöt koetaan?
dc.title.alternativeMiksi brändijournalismia kulutetaan ja kuinka sen sisällöt koetaan?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601071041
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2016-01-07T17:31:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysouusmedia
dc.subject.ysobrändit
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record