Show simple item record

dc.contributor.advisorSiitonen, Marko
dc.contributor.advisorPiirinen/Marsh, Aja
dc.contributor.authorPuumala, Satu
dc.date.accessioned2015-12-14T18:27:36Z
dc.date.available2015-12-14T18:27:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505948
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48103
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kansainväliset opiskelijat kuvaavat sopeutumistaan Indonesiaan. Sopeutumista tarkastellaan erityisesti niiden ihmissuhteiden valossa, joita opiskelijat loivat Indonesiassa. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi selvittää opiskelijoiden näkemyksiä siitä, miten kulttuuriset viestintätyylien erot sekä Englanti lingua franca -kielenä vaikuttivat ihmissuhteiden kehittymiseen. Tutkimusote on laadullinen. Tutkimukseen osallistujat valittiin yhdistämällä lumipalloja mukavuusotantatapoja. Tutkimusjoukoksi valikoitui 11 opiskelijaa, joista 10 osallistui AIESEC-järjestön työharjoitteluohjelmaan, kun taas yksi tutkimukseen osallistujista oli AFS-ohjelman oppilasvaihdossa. Aineisto kerättiin sähköpostitse käyttämällä puolistrukturoituja avoimia haastattelukysymyksiä. Aineiston analysointi toteutettiin induktiivista teema-analyysiä käyttäen. Tutkielman tulokset osoittavat, että opiskelijoiden sosiaalinen verkosto koostui pääosin kansainvälisistä sekä kantaväestön kanssa solmituista ihmissuhteista. Vastaajat kokivat nämä ihmissuhteet tärkeänä sopeutumista edistävänä tekijänä. Toinen tekijä, joka edesauttoi vastaajien sopeutumista Indonesiaan, oli heidän henkilökohtaiset ominaisuutensa. Lisäksi kokemuksella kohdemaan hyvästä valmiudesta vastaanottaa tulijat näytti olevan suuri sopeutumista edistävä merkitys. Jotkut vastaajista toisaalta kokivat kohdemaan valmiuden vastaanottaa tulijat heikoksi, sillä he kokivat paikallisilta saamansa suuren huomion epämukavaksi. Tällä kokemuksella näytti olevan negatiivinen vaikutus näiden vastaajien sopeutumiseen. Aineistosta nousi esiin seuraavat kolme tekijää, jotka edistivät opiskelijoiden kansainvälisten ihmissuhteiden muodostumista; kansainvälisten kontaktien hyvä englannin kielen taito, kokemus samanlaisuudesta sekä fyysinen läsnäolo. Sen sijaan ihmissuhteiden kehittymistä indonesialaisten kanssa rajoitti indonesialaisten heikko englannin kielen taito, epäsuora viestintätyyli ja vähäinen itsestäkertominen. Fyysinen läsnäolo sekä hyvä englannin kielen taito puolestaan nähtiin edesauttavan syvempien ihmissuhteiden kehittymistä heidän kanssaan.fi
dc.description.abstractThe present study examines international students’ views on their adaptation to Indonesia. A special focus is on exploring how the relationships the students established during their sojourn affected their adaptation to Indonesia. The study further focuses on investigating how the students perceived cultural differences in communication styles and the use of English as a lingua franca affected their relational development process. The study was qualitative in nature. The sampling method used in this study was a mixture of snowball and convenience sampling. The number of research participants was eleven. Ten of the respondents participated in an AIESEC internship program whereas one respondent took part in an AFS exchange program. The data was gathered via e-mail by using semi-structured open-ended questions and was analyzed by using inductive thematic analysis. The analysis revealed that the respondents’ social networks consisted mainly of host and international ties. These relationships were perceived significant for their adaptation to Indonesia. Another factor that enhanced the respondents’ cross-cultural adaptation was the personal characteristics they possess. Lastly, host country receptivity was perceived another factor that enhanced the students’ cross-cultural adaptation. In case of some of the respondents, host country receptivity was, however, inhibiting adaptation as the respondents experienced the big amount of attention they received from local people uncomfortable. Analysis revealed three factors that enhanced relational development with the students’ international ties; international contacts’ good English language skills, the perceived similarities and proximity. Instead, Indonesians’ limited English skills, their tendency to use indirect communication style and their low level of self-disclosure were perceived inhibiting the relational development with Indonesians. Proximity and good English skills of those host nationals with whom the students established more intimate relationships were perceived as important factors that enhanced relational development.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (128 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherIntercultural communication
dc.subject.othercross-cultural adaptation
dc.subject.otherEnglish as lingua franca
dc.subject.otherintercultural relationships
dc.subject.otherIndonesia
dc.titleInternational students' perceptions on their adaptation to Indonesia and their intercultural relationship development : special focus on differences in communication styles and the role of English as a lingua franca
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512144030
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiainekulttuurienvälinen viestintäfi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Intercultural Communicationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-12-14T18:27:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.contributor.oppiainekoodi3134
dc.subject.ysolingua franca
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokulttuurienvälinen viestintä
dc.subject.ysokulttuurienvälinen vuorovaikutus
dc.subject.ysosopeutuminen
dc.subject.ysoihmissuhteet
dc.subject.ysoIndonesia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record