Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorKåla, Jenni
dc.date.accessioned2015-11-13T20:56:09Z
dc.date.available2015-11-13T20:56:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1504037
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47674
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneiden esimiesten kokemuksia tutkinnon suorittamisesta sekä sen merkityksestä heidän ammatilliseen identiteettiinsä. Tutkimus toteutettiin laadullista tutkimusmenetelmää, teemahaastattelua käyttäen. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa saman organisaation lähiesimiestä, jotka olivat suorittaneet Johtamisen erikoisammattitutkinnon samanaikaisesti. Haastatteluaineisto analysoitiin käyttämällä sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että Johtamisen erikoisammattitutkintoa lähdetään suorittamaan, koska halutaan kehittää omaa osaamista. Johtamisen erikoisammattitutkinto itsessään koetaan hyödyllisenä, mutta melko sekavana palettina, osittain sen hankalan käsitteistön vuoksi. Johtamisen erikoisammattitutkinnon koettiin tukevan ja vahvistavan esimiesidentiteettiä tutkintoon liittyvien palauteprosessien sekä itsearvioinnin avulla. Erityisen tärkeä rooli ammatillisen identiteetin kehittymisen kannalta tutkinnon puitteissa koettiin olevan alaisilla ja heiltä saatavalla palautteella. Johtamisen erikoisammattitutkintoa pidettiin hyvänä keinona ylläpitää ja uudistaa omaa osaamista sekä vahvistaa esimiestaitoja. Tutkimustuloksista voitiin päätellä, että Johtamisen erikoisammatitutkinto tarjoaa välineitä esimiehen ammatillisen identiteetin muovaamiselle, mutta tutkinto ei kuitenkaan itsessään muuta esimiesidentitettiä vaan pikemminkin tukee sitä. Tämä tutkimus antoi hyödyllistä tietoa JET-tutkinnon hyödyistä ja tutkinnon toteuttamisen haasteista sekä lähiesimiesten kokemuksista näyttötutkinnon suorittamisesta. Tämän tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyväksi JET-tutkintoa ja sen käsitteistöä arvioitaessa sekä esimieskoulutuksia suunnitellessa ja vertaillessa. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia sitä, minkälaisia keinoja lähiesimiehille ja työntekijöille annetaan työn arjessa ajatellen oman ammatillisen identiteetin pohdintaa, rakentamista ja tunnistamista sekä työssä oppimista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (86 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherJohtamisen erikoisammattitutkinto
dc.titleJohtamisen erikoisammattitutkinto (JET) esimiehen ammatillisen identiteetin tukijana : lähiesimiesten kokemuksia Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta ja sen merkityksestä heidän ammatilliseen identiteettiinsä
dc.title.alternativeLähiesimiesten kokemuksia Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta ja sen merkityksestä heidän ammatilliseen identiteettiinsä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201511133656
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-11-13T20:56:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysonäyttötutkinnot
dc.subject.ysolähiesimiehet
dc.subject.ysoesimiehet
dc.subject.ysotyössäoppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record