Show simple item record

dc.contributor.advisorPalviainen, Åsa.
dc.contributor.advisorPitkänen-Huhta, Anne.
dc.contributor.authorVirtanen, Marja
dc.date.accessioned2015-11-11T14:12:03Z
dc.date.available2015-11-11T14:12:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1503885
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47655
dc.description.abstractSanastolla on keskeinen merkitys kielen oppimisessa ja osaamisessa. Varsinkin produktiivinen sanasto, jota kielenkäyttäjä pystyy kieltä tuottaessaan hyödyntämään, on siinä erityisen tärkeässä roolissa sillä se mahdollistaa kommunikoinnin muiden kielenkäyttäjien kanssa. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka lukiolaisten produktiivinen sanavarasto kehittyy lukio-opintojen pakollisten ruotsin ja englannin kurssien aikana. Erityisenä mielenkiinnonkohteena olivat neljä avointa sanaluokkaa (substantiivit, verbit, adjektiivit, adverbit), joiden kehittymistä tarkasteltiin pääasiassa kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien, kuten TTR-metodin, avulla. Laajemman kokonaiskuvan saamiseksi kvantitatiivista analyysia täydennettiin erillisillä, osin kvalitatiivisilla analyyseilla, joissa tutkittiin muun muassa adverbiaaleja, erisnimiä sekä kieltosanoja. Tutkimusaineisto koostui kaiken kaikkiaan 150 kirjoitetusta kertomuksesta, jotka oli kerätty Topling-tutkimusprojektin puitteissa kolmella eri mittauskerralla vuosina 2010–2013. Tutkimukseni tulokset osoittivat, että lukiolaisten produktiivinen sanasto kehittyi tietyiltä osin sekä ruotsissa että englannissa. Kehityksessä oli kielten välillä sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Avointen sanaluokkien prosentuaaliset osuudet tekstien kokonaissanamäärästä kehittyivät samansuuntaisesti kummassakin kielessä. Toisaalta etenkin ruotsissa avointen sanaluokkien sanastosta tuli vaihtelevampaa opintojen aikana, kun taas englannissa niiden kehitys ei ollut yhtä suoraviivaista. Molemmissa kielissä erityisesti verbit kehittyivät melko vähän. Sen sijaan adverbiaaleja käytettiin selvästi monipuolisemmin kieliopintojen loppuvaiheessa kummassakin kielessä. Lisäksi tulokset osoittivat, että ruotsinkieliset kertomukset sisälsivät englanninkielisiä tarinoita huomattavasti enemmän sellaisia sanoja jotka jouduttiin jättämään varsinaisten analyysien ulkopuolelle (mm. vieraskieliset sanat) ja täten analysoimaan omana erillisenä ryhmänään. Tutkimuksessa saadut tulokset tarjosivat pienen katsahduksen lukiolaisten sanaston kehitykseen. Tulevissa tutkimuksissa aihetta voisi tarkastella esimerkiksi eri tekstityyppien näkökulmasta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherord
dc.subject.otherlexikala ord
dc.subject.otherproduktivt lexikon
dc.subject.otherordklasser
dc.subject.othersvenska
dc.subject.otherengelska
dc.subject.othergymnasium
dc.subject.otherTTR
dc.titleUtveckling av det produktiva lexikonet i berättelser skrivna av finska gymnasister
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201511113641
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2015-11-11T14:12:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysosanastot
dc.subject.ysosanavarasto
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysolukio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record