Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorRantanen, Aki
dc.date.accessioned2015-10-19T11:18:49Z
dc.date.available2015-10-19T11:18:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47327
dc.description.abstractMobiililaitteiden sekä erilaisten mobiilipalveluiden määrä ja kysyntä ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuosien ajan. Myös mobiiliteknologia on kehittynyt suurin harppauksin. Markkinointia mobiililaitteiden välityksellä on toteutettu jo pitkään, mutta teknologian kehityksen ja älypuhelinten kasvavan käyttöasteen myötä mobiilimarkkinointiin on auennut uusia mahdollisuuksia potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen. Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkielmassa tarkastellaan mobiilimarkkinoinnin määritelmiä ja niiden kehitystä sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajien asenteeseen mobiilimarkkinointia kohtaan. Tutkielman tarkoituksena on havainnollistaa mobiilimarkkinoinnin kehitystä ja tunnistaa keinoja, joiden avulla kuluttajan asenteeseen voidaan vaikuttaa. Asenteita käsittelevä osio on pyritty pitämään mahdollisimman ajankohtaisena valitsemalla lähteiksi tutkimuksia, jotka on julkaistu vuosina 2011–2013. Tuoreempia, aiheen kannalta relevantteja tutkimuksia ei löytynyt. Tutkimustuloksena todetaan, että kuluttajien asenteeseen mobiilimarkkinointia kohtaan vaikuttavat tekijät voidaan luokitella markkinointiviestiin liittyviin tekijöihin sekä markkinoinnin vastaanottajaan eli kuluttajaan itseensä liittyviin tekijöihin. Asenteeseen vaikuttavat useat tekijät, muun muassa vastaanotetun informaation hyödyllisyys ja luotettavuus sekä kuluttajan kokema häiritsevyys tai ärtymys mobiilimarkkinoinnin seurauksena. Tutkielmassa tuodaan esille myös keinoja, joilla ärtymystä ja sen aiheuttamaa negatiivista asennetta voidaan pyrkiä välttämään.fi
dc.description.abstractThe number and demand of mobile devices have been growing rapidly during the past few years. Mobile technology has also developed tremendously. Mobile devices have already been used as a marketing channel for many years, but along with the developing technology and growing penetration of smartphones, new opportunities and possibilities to reach potential customers via mobile marketing have arisen. This thesis was conducted as a literature review, and it explores the definitions of mobile marketing and factors that affect consumers’ attitude towards mobile marketing. The objective of the thesis is to illustrate the development of mobile marketing and identify means that can be used to influence the consumers’ attitude towards it. The chapter discussing the attitudes is based on references that have been published between years 2011 and 2013 in order to keep it topical. Relevant references published later than 2013 were not found. As a result of this research it is discovered, that the factors affecting consumers’ attitude towards mobile marketing can be placed in two categories: factors that are related to the marketing message and factors that are related to the receiver of the message, i.e. the consumer. Multiple factors exist, including the usefulness and trustworthiness of the marketing message and the perceived irritation resulting from mobile marketing. The thesis also highlights some means that can be used to avoid the negative attitude caused by irritation.en
dc.format.extent26
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermobiilimarkkinointi
dc.subject.othermobiiliteknologia
dc.subject.othermobiililaite
dc.subject.otherkuluttajien asenne
dc.titleKuluttajien asenne mobiilimarkkinointia kohtaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510193405
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2015-10-19T11:18:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record