Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi, Jari
dc.contributor.authorMäenpää, Tatu
dc.date.accessioned2015-09-14T12:43:12Z
dc.date.available2015-09-14T12:43:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1495604
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46811
dc.description.abstractOpiskelijoiden läsnäolon ja oppimistulosten yhteyttä on tutkittu paljon. Opiskelijat saavuttavat parempia oppimistuloksia, mikäli he ovat useammin paikalla luennoilla. Yleisimpiä syitä poissaoloon ovat muiden opintojen työtaakka, sairastaminen ja kokemus siitä, että luennoitsijat eivät tuo riittävästi lisätietoa heiltä saatujen, valmiiden muistiinpanojen lisäksi. Kursseille ilmoittautuneista opiskelijoista on aikaisempien tutkimusten mukaan osallistunut luennolle 30 % – 80 %. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka iso osa kursseille ilmoittautuneista opiskelijoista on läsnä Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen luennoilla, mitkä tekijät vaikuttavat läsnäoloon luennolla ja kuinka paljon läsnäolo vaikuttaa oppimistuloksiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2014 kuudelta eri kurssilta. Aineisto kerättiin läsnäololistoilla ja kyselylomakkeilla. Kyselylomake lähetettiin myös luennoilta poissaolleille opiskelijoille. Kyselylomakkeessa opiskelijoilta kysyttiin heidän mielipidettään luennon toteutuksesta, luennoitsijasta sekä heidän omaa opiskelumotivaatiotaan ja näkemyksiään kotiopiskelusta. Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 160 opiskelijaa. Opiskelijoita havaittiin olevan vähiten läsnä peruskursseilla, enemmän aineopintokursseilla ja eniten syventävillä kursseilla. Opiskelijoiden mielipiteiden ja läsnäoloprosenttien välistä yhteyttä selvitettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella. Opiskelijoiden halu kotiopiskella oli sitä pienempi, mitä paremmin valmistelluksi ja suunnitelluksi he kokivat luennon. Opiskelijat kokivat luennon sitä paremmin valmistelluksi, mitä selkeämpänä ja ymmärrettävämpänä he näkivät luennoitsijan. Luennoitsija nähtiin sitä selkeämmäksi, mitä innokkaampi ja esitystavaltaan kiinnostavampi hän oli. Opiskelijoiden tenttiarvosanat olivat keskimäärin kaksi arvosanaa korkeampia kaikille luennoille osallistuneilla opiskelijoilla kuin kaikilta luennoilta poissa olleilla opiskelijoilla. Läsnäolon määrää on todennäköisesti mahdollista nostaa vaikuttamalla luennoinnin toteutukseen ja opiskelijoiden asenteisiin läsnäoloa kohtaan.fi
dc.description.abstractEarlier studies have demonstrated clear correlation between student attendance and their academic performance. Students who attend more classes perform better in exams. Most common reasons for absence are other course’s assignments and deadlines, illnesses and experience that lecturers do not bring additional knowledge on top of handouts. The attendance rate has been 30 – 80 % in previous studies. This study focused on the amount of attendance, factors affecting the attendance and the effect of attendance on student’s learning outcomes on the courses of the Department of Biological and Enviromental Science at the University of Jyväskylä. Material for this study was obtained from six courses in spring 2014. Questionnaires and participant list were used to find out student’s opinions and amount of participation. In questionnaire, students were asked of their opinion about the implementation of the lecture, views about the lecturer and their own motivation and views about home studying. Total of 160 students answered to the questionnaire. Relationship between different student’s opinions and attendance was tested using the Spearman’s correlation coefficient. Attendance was lowest on the basic courses, moderate on intermediate courses and highest on advanced courses. Students who viewed lectures well prepared preferred home studying the least. Students viewed the lecture well prepared if they felt that the lecturer was clear and understandable. Students rated the lecturer clearer and more understandable, if they felt that the lecturer was enthusiastic and presented the lecture material in an interesting way. Students who attended all lectures performed an average of two grades better on final exam than students who didn’t attend lectures at all. It is likely possible to improve student’s attendance by changing implementation of lectures and changing the student’s attitude towards the attendance on lectures.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (43 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherArvosana
dc.subject.otherKurssi
dc.subject.otherLuennoitsija
dc.subject.otherLuento
dc.subject.otherLäsnäolo
dc.subject.otherOpiskelija
dc.subject.otherOpiskelu
dc.subject.otherPoissaolo
dc.titleLäsnäolon tärkeys : opiskelijoiden läsnäolo, siihen vaikuttavat tekijät ja läsnäolon vaikutus oppimistuloksiin
dc.title.alternativeOpiskelijoiden läsnäolo, siihen vaikuttavat tekijät ja läsnäolon vaikutus oppimistuloksiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509142866
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.date.updated2015-09-14T12:43:13Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysoarvosanat
dc.subject.ysokurssit
dc.subject.ysoluennoitsijat
dc.subject.ysoluennot
dc.subject.ysoläsnäolo
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysopoissaolot
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record