Show simple item record

dc.contributor.advisorHöylä, Helena
dc.contributor.authorLaukkanen, Otto
dc.date.accessioned2015-07-08T19:05:12Z
dc.date.available2015-07-08T19:05:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46492
dc.description.abstractVapaa-aikana tapahtuva kielenoppiminen on yhä suuremmassa roolissa nykyaikana. Sitä on jo jonkin verran tutkittu, mutta tutkimus on pääasiallisesti ollut kaikki vapaa-ajan aktiviteetit huomioon ottavaa, eikä siinä täten ole keskitytty tarkemmin tiettyyn aktiviteettiin kuten musiikkiin. Englanninkielinen musiikki on yleisesti ottaen dominoivassa asemassa markkinoilla Suomessa, ja musiikin kuuntelu tarjoaa oppimiseen paljon myös muita kuin auditiivisia mahdollisuuksia, sillä on normaalia että sitä kuunneltaessa nähdään myös lyriikoita videolta tai lauletaan mukana. Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää suomalaisten nuorten englanninkielisen musiikin päivittäisiä kuuntelutottumuksia sekä aktiviteetteja joita he ovat harjoittaneet kuunnellessaan. Vastaajien tuli myös arvioida, miten paljon englanninkielisen musiikin kuunteleminen heidän mielestään auttaa englannin kielen eri osa-alueissa ja vastata siihen, motivoiko se opiskelemaan englantia. Tutkimukseen osallistui 28 suomea äidinkielenään puhuvaa Keski-Suomalaisen koulun yhdeksäsluokkalaista. Koehenkilöt täyttivät monivalintakysymyksistä ja muutamasta avoimesta kysymyksestä koostuvan kyselylomakkeen englannin oppituntinsa aluksi, ja aineisto analysoitiin määrällisiä menetelmiä käyttämällä. Tutkimus osoitti että haastateltavat kokivat musiikin auttavan englannin taidoissa jonkin verran tai melko paljon. Suurin vaikutus uskottiin olevan sanaston, ääntämisen ja puhumisen alueilla. Musiikki oli myös saanut valtaosan oppilaista käsittelemään englannin kieltä muulla tavalla vapaa-aikanaan, ja yleisimmät aktiviteetit musiikin kuuntelun ohessa tai sen seurauksena olivat mukana laulaminen, lyriikoiden lukeminen sekä niiden suomentaminen. Paljon musiikkia kuuntelevat vastaajat kokivat musiikin vaikutuksen kielitaitoon positiivisempana kuin muut, erityisesti kieliopin ja kulttuurituntemuksen suhteen, ja he myös käsittelivät musiikkia enemmän kuuntelun aikana tai sen seurauksena. Tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että yhdeksäsluokkalaiset oppilaat tiedostivat vapaa-ajan aktiviteettien vaikutuksen kielitaitoon, kuten jotkut aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet. Eritoten tämä ilmenee oppilaissa jotka ovat ahkeria harrastamaan kyseisiä aktiviteetteja.fi
dc.format.extent20
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMusic in English
dc.subject.othersecond language acquisition
dc.subject.otherinformal learning
dc.subject.otherlearner perceptions
dc.title"#Dontstayinschool" : learner perceptions on the connection between listening to extramural music in English and different areas of English skills
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201507082557
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2015-07-08T19:05:13Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record