Show simple item record

dc.contributor.advisorTörmä, Elina.
dc.contributor.authorTiainen, Carolina
dc.date.accessioned2015-06-15T07:43:36Z
dc.date.available2015-06-15T07:43:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46319
dc.description.abstractTämän laadullisen tapaustutkimuksen tarkoitus oli selvittää adoptiovanhempien kokemuksia lastensa ensimmäisestä kouluvuodesta. Tavoitteena oli tutkia, miten vanhemmat kokivat lastensa sopeutumisen kouluyhteisöön sekä millaisia haasteita kansainvälisesti adoptoidut lapset olivat koulussa kohdanneet. Haastattelin kuuden kansainvälisesti eri maista adoptoidun lapsen vanhempaa. Haastattelutyypeistä tulin valinneeksi teemahaastattelun. Litteroin aineistoni välittömästi haastatteluiden jälkeen. Analysoin tulokset aineistolähtöisesti sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimukseni mukaan adoptiolapset olivat kohdanneet koulussa ihonväriinsä kohdistuvaa ihmettelyä tai nimittelyä. Kaverisuhteet olivat tuottaneet osalle lapsista erilaisia haasteita. Lapsella ei ollut voimavaroja ylläpitää kaverisuhteita koulun ulkopuolella tai lapsi saattoi takertua voimakkaasti koulukaveriinsa. Aineistossani korostui vanhempien avoimuus kertoa opettajalle lapsen adoptiotaustasta. Vanhemmat toivoivat opettajalta herkkyyttä huomioida tarvittaessa lapsen taustaan liittyvät erityispiirteet opetustilanteissa. Vanhemmat eivät kokeneet lastensa saaneen riittävästi tukea oppimisvaikeuksiinsa. Aineistoni osoitti, että tutkimukseeni osallistuneet adoptiovanhemmat olivat olleet aktiivisia adoptioon liittyvään tietouden siirtämisessä kouluille. Adoptiovanhemmat toivoivat avointa suhtautumista lapsensa adoptiotaustaa kohtaan ja avoimempaa yhteistyötä opettajan ja vanhempien välille.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheradoptio
dc.subject.otherkiintymyssuhde
dc.subject.otherluokanopettaja
dc.subject.otheralkuopetus
dc.title"Sitä mä oisin koululta toivonut, et ois sitä apua saanut!" : kansainvälisesti adoptoitujen lasten vanhempien kuvaukset lastensa ensimmäisestä kouluvuodesta ja kouluyhteisöön sopeutumisesta
dc.title.alternativeKansainvälisesti adoptoitujen lasten vanhempien kuvaukset lastensa ensimmäisestä kouluvuodesta ja kouluyhteisöön sopeutumisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506152320
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2015-06-15T07:43:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoadoptio
dc.subject.ysokansainvälinen adoptio
dc.subject.ysoadoptiolapset
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysokiintymyssuhde
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysokoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record