Show simple item record

dc.contributor.advisorFingerroos, Outi
dc.contributor.authorMoilanen, Nina
dc.date.accessioned2015-06-10T14:44:44Z
dc.date.available2015-06-10T14:44:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1475753
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46276
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tutkin keskisuomalaisen Kinnulan kunnan kirkonkylän rakennetun kulttuuriympäristön muutosta 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä tutkimuksen tekoajankohtaan asti. Tärkeimmät tutkimuskysymykset työssäni olivat, minkälainen Kinnulan kirkonkylä oli 1900-luvun alussa, ja miten muutosprosessi kylään vaikutti. Pyrin tutkielmassani analysoimaan vertaillen 1900-luvun alun ja nykyhetken kirkonkylän maisemaa ja kinnulalaista rakennusperintöä. Käsittelen teemoittain asumisen, liike-elämän, teollisuuden, vapaa-ajan sekä kunnallisen ja kirkollisen elämän ympäristöjä sekä niihin kohdistuneita muutoksia. Pyrin vastaamaan myös kysymyksiin siitä, mikä muutoksen aiheutti ja miksi vanha hävisi. Tärkeimpinä tutkimusaineistoina työssäni ovat haastattelut, rakennusinventoinnit sekä arkistoaineistot. Haastattelin tutkielmaani varten yhdeksää kinnulalaista, joista useimmat olivat eläneet lapsuuttaan Kinnulassa 1920- ja 1930-luvuilla. Teemahaastattelujen tärkeäksi anniksi muodostuivat kadonneen miljöön hahmottamisen ohella haastateltavien rakennuksiin ja paikkoihin liittyvät henkilökohtaiset muistot ja tarinat, jotka kuvasivat heidän rakennettuun kulttuuriympäristöön liittämiä merkityksiä. Myös haastateltavien ajatukset ja kokemukset kirkonkylän muutosprosessiin liittyen nousivat työssäni keskeisiksi. Keski-Suomen museon rakennusinventointiaineistot sekä Kinnulan kunnan arkistossa säilytetyt rakennuskaavat ja rakennuslupa-aineistot auttoivat hahmottelemaan rakentumisen vaiheita sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Tärkeään rooliin nousivat myös valokuvat, jotka toimivat analyysin lähteenä, haastattelujen innoittajina sekä työni kuvituksena. Kinnulan kirkonkylä on tutkimani ajanjakson aikana muuttunut maalaiskirkonkylästä moderniksi maaseudun keskustaajamaksi. Kirkosta, maatiloista ja mäkituvista muodostuva kirkonkylä on 1900-luvun aikana rakentunut monipuolisesti kunnallisia ja liike-elämän palveluita tarjoavaksi kuntakeskukseksi. Muutosprosessin taustalla on ollut ennen kaikkea elinkeinojen rakennemuutos sekä sen aikaansaama muuttoliike maaseudulta kaupunkien lisäksi kirkonkyliin ja muihin taajamiin. Muita tekijöitä on ollut jälleenrakennuskauden asuntotuotanto, vaatimattomana ja ahtaana pidetty Kinnulan rakennuskanta sekä rakennuskulttuurin muuttuminen perinteisestä talonpoikaisesta hirsirakentamisesta uusia rakennustekniikoita ja arkkitehtuurin virtauksia noudatteleviin koko maassa tavattaviin rakennustyyppeihin. Keskeisiksi käsitteiksi työssäni nousivat kulttuuriperintö, erityisesti rakennettu kulttuuriympäristö ja rakennusperintö aineellisena kulttuuriperintönä sekä haastatteluissani nousevaan muistitietoon rakentuva aineeton kulttuuriperintö. Pohdin työssäni myös kinnulalaisen muistitiedon ja aineettoman kulttuuriperinnön käyttökelpoisuutta viranomaisvetoisessa rakennetun kulttuuriympäristön hoidon ja suojelun kontekstissa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKinnula
dc.subject.otherrakennettu kulttuuriympäristö
dc.subject.otherrakennusperintö
dc.subject.otherkulttuuriperintö
dc.subject.otherkylätutkimus
dc.titleMaaseutukirkonkylästä moderniksi kuntakeskukseksi : Kinnulan kirkonkylän rakennetun kulttuuriympäristön muutos 1900-luvun alusta 2000-luvulle
dc.title.alternativeKinnulan kirkonkylän rakennetun kulttuuriympäristön muutos 1900-luvun alusta 2000-luvulle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506102275
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.date.updated2015-06-10T14:44:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.yso1900-luku
dc.subject.yso2000-luku
dc.subject.ysorakennettu ympäristö
dc.subject.ysokulttuuriympäristö
dc.subject.ysorakennusperintö
dc.subject.ysokulttuuriperintö
dc.subject.ysokylätutkimus
dc.subject.ysokirkonkylät
dc.subject.ysotaajamat
dc.subject.ysoKinnula
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record