Recent Submissions

 • Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat oppijoina – kielitietoinen opetus monikulttuurisen koulun näkökulmasta 

  Onniselkä, Suaad (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Vesalan yläasteen koulu on monikulttuurinen ja kansainvälinen koulu. Kielien ja kulttuurien kirjo näkyy koulun arjessa. Siksi kielitietoisuus ei ole vain äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen osa, eikä vieraiden kielten ...
 • Kielikasvatus – tehtävä Euroopassa ja tässä ajassa 

  Mattila, Paula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Suomessa on juuri uudistettu perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet Opetushallituksen johdolla. Paikallisten ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien tekoon on päästy perusopetuksessa virallisesti vuoden 2015 ...
 • Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien kansainvälistymiskokemuksista 

  Juurakko-Paavola, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Opetus- ja kulttuuriministeriö (2012) on nostanut kansainvälistymisen yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi ammattikorkeakouluissa. Kansainvälistymiselle on annettu myös tietty painoarvo ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa: ...
 • Tylyt talousnäkymät – silti intoa innovointiin! 

  Kangasvieri, Teija; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
 • ”Tätä käytetään ja paljon!” : Suomi-kouluille ensimmäinen yhteinen opetussuunnitelmasuositus 

  Alisaari, Jenni; Reiman, Nina; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Millainen olisi koulu ilman opetussuunnitelmaa? Miten voidaan opettaa, jos ei ole opetussuunnitelmaa ohjaamassa opettajan työtä? Suomi-koulut ovat kuitenkin toimineet maailmalla pian kuusikymmentä vuotta, ja suomea on ...
 • Kielityön uudet muodot : kielentutkijan katse tieto- ja osaamisyhteiskuntaan 

  Nissi, Riikka; Honkanen, Suvi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Jo 1990-luvun alussa yhdysvaltalainen taloustieteilijä Robert Reich (1992) esitti, että tulevaisuudessa globaalit työmarkkinat tulevat jakautumaan kolmeen osaan: rutiinityöhön, palvelutyöhön sekä symbolis-analyyttiseen ...
 • Aletaan alusta : mihin päästään alle vuodessa? 

  Tammelin-Laine, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Uuden kielen oppiminen aikuisiällä ilman lapsuudessa opitun luku- ja kirjoitustaidon tukea on vaativaa ja aikaa vievää. Tämä on tuttua kaikille lukutaito-opettajille, ja se käy ilmi myös väitöskirjastani.
 • Choosing an A2-language and language education from teachers’ point of view 

  Perttilä, Pia; Rajala, Eveliina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Language education policy consists of multiple levels, all the way from the European Union to teachers in local schools. Bearing in mind that even teachers have a role to play in language education policy our bachelor’s ...
 • Peruskoulun ruotsin kielen opetus murroksessa: ketkä opettavat kuudesluokkalaisille ruotsia? 

  Tollola, Jonna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Vuonna 2016 voimaan astuva opetussuunnitelma tuo muutoksia ruotsin kielen opetukseen. Ruotsin B1-oppimäärä siirtyy alkamaan kuudennella luokalla, joten ruotsista tulee pakollinen oppiaine alakoulussa. Artikkelissa tarkastelen ...
 • Minne vie kieltenopetuksen tie? − kansalaisten käsityksiä kielistä ja kieltenopetuksesta 

  Miettinen, Nelli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Riittääkö pelkkä englannin kielen osaaminen nykyajan maailmankansalaiselle? Mikä on ruotsin opetuksen tulevaisuus Suomessa? Pitäisikö kieliä opettaa ensisijaisesti puhumisen vai kieliopin kautta? Vastauksia näihin ja moniin ...
 • Kaksikielisten päiväkotien lapset kielten osaajina ja oppijoina 

  Palojärvi, Anu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Millaisia ajatuksia kaksikielistä toimintaa toteuttavien päiväkotien lapsilla on omasta kielten osaa-misestaan sekä kielten oppimisesta? Mitä kieliä lapset haluaisivat oppia ja miksi? Tässä artikkelissa tarkastelen sitä, ...
 • Tutkimuksesta yleistajuisesti 

  Kangasvieri, Teija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
 • Pelisilmää – pelaaminen osana kielenopetusta 

  Lehtonen, Tuija; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
 • Kännykkä kädessä ja digilasit päässä 

  Vaarala, Heidi; Lehtonen, Tuija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
 • Understanding Finnish education: science popularization and scholarly work as intertwined activities 

  Szabó, Tamás Péter (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Moving to Finland two years ago had given new push to my work in many ways. I have been studying Hungarian educationfor about thirteen years and I have been addressing the general public with popularizing materials for ...
 • Motivaation yhteys luku- ja kirjoitustaitoon venäjää kotikielenään puhuvilla peruskoululaisilla 

  Perikangas, Helmiina; Ullakonoja, Riikka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Motivaatiota on aiemmin tutkittu laajasti ja tiedetään, että sillä on merkitystä toisen ja vieraan kielen oppimisessa (Dörnyei 1994, 273). Kuitenkin maahanmuuttajien motivaatiota kotikieltään kohtaan on tutkittu melko ...
 • eKielikylpyä lapsille – Moomin Language School 

  Guttorm, Anu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Paras vaihe kieltenoppimiseen on pienillä lapsilla, sillä heillä on luonnollinen kiinnostus ja omaksumiskyky kieliä kohtaan. Suomessa tämä herkkyysvaihe jätetään valitettavan usein hyödyntämättä. Euroopan komission sivulla ...
 • Pelillisyys & mobiilioppiminen kielten opetuksessa 

  von Zansen, Anna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Opiskelijoiden älypuhelimet ja tabletit, opettajan tietokone, tabletti ja älypuhelin sekä langaton nettiyhteys tuovat mobiileja mahdollisuuksia myös kielten oppimiseen. Artikkelissa esitellään kirjoittajan omakohtaisia ...
 • Pelillisyyttä kielenoppimiseen! 

  Pihkala-Posti, Laura (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Miten lukiolaisen saisi kiinnostumaan saksan opiskelusta, kun nuoren vapaa-ajan ympäristö Suomessa on paljolti rakentunut vain englannin kielen varaan? Artikkelin kirjoittaja on kokeillut ja tutkinut sekä vapaa-ajalle että ...
 • Pelattavuus ja tutkittavuus samassa oppimispelissä? 

  Rantanen, Vesa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2015)
  Kuinka tehdä hittipeli? Tätä kysymystä on varmasti pohdittu usein monissa pelialan työyhteisöissä. Suomessa tunnetaan hyvin Rovio ja Supercell, joissa suureen suosioon nousseen hittipelin idea on ainakin kertaalleen löydetty, ...

View more