Show simple item record

dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.authorMyllyaho, Tanni
dc.date.accessioned2015-02-11T10:48:00Z
dc.date.available2015-02-11T10:48:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1466128
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45297
dc.description.abstractMyllyaho, T. 2014. Tapaustutkimus lukutaidon ohjaamisesta toisella luokalla. Jyväsky- län yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu- tutkielma. 69 sivua. Tutkielmassa tarkasteltiin luokanopettajien toimintaa äidinkielen oppitunneilla, jotka keskittyivät lukutaidon ohjaamiseen ja harjoitteluun 2. luokalla. Tarkastelun kohteena oli opettajan toiminta kolmen osa-alueen suhteen, joita olivat toiminnan johtaminen, opetusmuodot ja oppisisällöt. Aineistosta pyrittiin erottamaan opettajien toiminnassa näyttäytyvää vaihtelua edellä mainittujen osa-alueiden suhteen sekä luokittelemaan koodattujen episodien keskimääräiset kestot ja frekvenssit. Lisäksi oltiin kiinnostuneita The Observer XT -ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista havainnoida ja luokitella suomenkielistä lukemaan oppimista ja opettamista. Tutkielma on osa Alkuportaat- seurantatutkimusta, jossa lapsia seurattiin esiopetusvuoden alusta neljännen luokan loppuun. Tämän tutkimuksen aineistona oli kolmen 2. luokan opetusryhmän videonauhoitetut oppitunnit. Tulokset osoittivat, että opettajien toiminnassa oli eroja lukutaidon ohjaamisessa oppitunneilla. Havainnoitujen oppituntien episodien keskimääräiset kestot ja frekvenssit vaihtelivat kolmen havainnoidun opettajan välillä kaikilla kolmella osa-alueella. Havainnoidut oppitunnit näyttäytyivät monitahoisina niin opetuksen ryhmittelyn kuin toiminnan johtamisen ja oppisisältöjen suhteen. Näistä kolmesta oppisisällöt oli kaikkein moniulotteisin opetuksen osa-alue jakaantuessaan useaan eri alakategoriaan. Tutkimustulokset olivat yhteneviä aikaisempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan alkuopetuksen lukemaan opettaminen näyttäytyy monitahoisena tilanteena, jossa opettajan on huomioita oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot suunnitellessaan opetusta. Tällöin opetus on riittävän yksilöllistä tavoittaakseen kaikkien oppilaiden oppimistarpeet ja -edellytykset.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (69 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlukemaan opettaminen
dc.subject.othertoiminnan johtaminen
dc.subject.otheropetusmuodot
dc.subject.otheroppisisällöt
dc.titleTapaustutkimus lukutaidon ohjaamisesta toisella luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201502111288
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-02-11T10:48:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppisisällöt
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record