Show simple item record

dc.contributor.advisorKannasoja, Sirpa
dc.contributor.advisorKotiranta, Tuija
dc.contributor.authorHämäläinen, Susanna
dc.date.accessioned2015-02-08T16:15:43Z
dc.date.available2015-02-08T16:15:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465964
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45257
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kielellinen erityisvaikeus (SLI) on yhteydessä aikuisiän saavuttaneiden sosiaaliseen toimintakykyyn, kuinka kielellinen erityisvaikeus vaikuttaa heidän arkeensa ja sosiaaliseen toimintaan sekä kuinka sosiaalista toimintakykyä voisi kuntouttaa. Tutkimuskysymyksenä on: Miten ja missä määrin kielellinen erityisvaikeus on yhteydessä henkilön sosiaaliseen toimintakykyyn? Tutkielman aineisto on kerätty kyselylomakkeella (N=75) keväällä 2012 Onerva Mäen koulusta vuosien 1989–2011 aikana päästötodistuksen saaneilta koulun entisiltä oppilailta, joilla on ollut kielellinen erityisvaikeus. Tutkimusmenetelmä on kvantitatiivinen ja aineiston analysoinnissa käytettiin ristiintaulukointia, t-testiä ja varianssianalyysia. Tutkielman tulosten mukaan vahva itsetunto luo hyvän pohjan itsenäiselle elämälle ja antaa rohkeutta selvitä arkisista toiminnoista. Vahvan itsetunnon omaava henkilö osaa toimia arjessaan itsenäisemmin, on luottavaisempi tulevaan ja kokee hallitsevansa paremmin elämäänsä, kun heikon itsetunnon omaava. Itsetunto on yhteydessä sosiaalisiin taitoihin ja kykyyn toimia toisten kanssa. Itsenäistymisen ja elämänhallinnan kannalta tutkielmassa nousi merkittäväksi tekijäksi halu itse päättää itseään koskevista asioista. Mitä useammin ihminen haluaa päättää omista asioistaan ja tekemisistään, sen itsenäisemmin hän osasi myös arjessaan toimia. Elämänhallinta luo tyytyväisyyttä ja uskoa itseensä sekä mahdollistaa itsenäisen elämän. Kielellisen erityisvaikeuden tasolla ei ollut tutkielman mukaan yhteyttä henkilön elämän tyytyväisyyteen. Tuloksista ilmenee, että erityiskoulun tarjoamilla harrastustoiminnalla oli merkitystä aikuisiän harrastustoimintaan. Kouluaikana oppilaskodissa asuneet harrastivat aikuisena enemmän kodin ulkopuolella yksin tai yhdessä kavereiden kanssa. Kotoa koulua käyvät viettivät vastaushetkellä vapaa-aikaansa enemmän yksin ja mahdollisesti kotona. Tulos on merkittävä suunniteltaessa koulussa tapahtuvaa sosiaalista kuntoutusta ja nuoren osallistamista. Tutkielma osoittaa, että kielellisellä erityisvaikeudella on vahva yhteys ihmisen sosiaaliseen toimintakykyyn. Se vaikeuttaa niin kognitiivisten kuin sosiaalisten taitojen oppimista. Lähi-ihmisten tietoinen toiminta on pohja arjessa tapahtuvalle sosiaaliselle kuntoutukselle.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkielellinen erityisvaikeus
dc.subject.othersosiaalinen toimintakyky
dc.subject.othersosiaaliset taidot
dc.subject.othersosiaalinen kuntoutus
dc.titleKielellinen erityisvaikeus (SLI) ja sosiaalinen toimintakyky : tutkimus sosiaalisen kuntoutuksen merkityksestä
dc.title.alternativeTutkimus sosiaalisen kuntoutuksen merkityksestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201502081264
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2015-02-08T16:15:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokielen kehityksen erityisvaikeus
dc.subject.ysososiaalinen toimintakyky
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysososiaalinen kuntoutus
dc.subject.ysokielelliset häiriöt
dc.subject.ysodysfasia
dc.subject.ysokoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record