Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.advisorTörmä, Elina
dc.contributor.authorBjörkman, Kaisa
dc.date.accessioned2015-01-22T16:43:19Z
dc.date.available2015-01-22T16:43:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465478
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45146
dc.description.abstractArviointi ja palautteenanto ovat oleellisia asioita opettajan jokapäiväisessä työssä. Lisäksi asenteiden tutkiminen on tällä hetkellä suosittu tutkimusala. Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin, millaista vuorovaikutuksellista palautetta opettaja antaa oppilailleen alakoulun englannin kielen tunneilla, ja millainen yhteys sillä on oppilaiden asenteisiin englannin kieltä kohtaan. Tutkimusaineisto koostui kolmesta opettajasta ja heidän oppilaistaan; yksi englannin kielen aineenopettaja ja hänen viidesluokkalainen ryhmänsä sekä kaksi luokanopettajaa ja heidän neljäs- ja viidesluokkalaisensa. Tutkimusaineisto koottiin metodisella triangulaatiolla. Aluksi oppilaille teetettiin kartoittava kysely heidän asenteistaan englannin kieltä kohtaan. Tämän jälkeen englannin kielen oppitunteja havainnoitiin ja videoitiin 3h/luokka. Lopuksi kyselyjen pohjalta valittiin jokaiselta luokalta kaksi oppilasta haastatteluun ja haastattelut nauhoitettiin. Havainnoinnin perusteella yleisimpiä vuorovaikutuksellisia palautteenmuotoja olivat: ylistävä palaute, korjaava palaute, opettajan odotukset ja yksilöllistetty palaute. Oppilaiden asenteisiin kieltä kohtaan kyselyjen ja haastattelujen pohjalta puolestaan vaikuttivat: opettajan luonne ja ammattimaisuus, englannin kielen välinearvo, hyvä luokkailmapiiri ja yksilön merkitys. Aiheen rajaamiseksi aineistoa analysoitaessa non-verbaalista palautetta ei huomioitu. Mahdollisten jatkotutkimusten kannalta voisikin olla siis mielenkiintoista selvittää non-verbaalisen palautteen roolia ilmiö kannalta. Lisäksi tutkimuksen fokus oli opettajan palautteessa oppilaalle, mutta voisi olla mielenkiintoista selvittää esimerkiksi vertaispalautteen yhteyttä ilmiölle.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherfeedback
dc.subject.otherinteractive feedback
dc.subject.otherformative assessment
dc.subject.otherteacher-to-student interaction
dc.subject.otherlanguage attitudes
dc.title"Teachers teach so well that it's nice to learn" : a case-study on the role of teacher-to-student feedback in attitude-formation on L2 elementary English lessons
dc.title.alternativeCase-study on the role of teacher-to-student feedback in attitude-formation on L2 elementary English lessons
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201501221166
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2015-01-22T16:43:20Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoasenteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record