Show simple item record

dc.contributor.advisorIhalainen, Pasi
dc.contributor.advisorKullaa Rinna
dc.contributor.authorKoutsoubos, Aleksander
dc.date.accessioned2014-12-03T14:05:45Z
dc.date.available2014-12-03T14:05:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453146
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44806
dc.description.abstractPro gradu -tutkielma tarkastelee Yhdysvaltain kongressin transatlantistien tavoitteita Turkin EU-jäsenyyskysymystä ja transatlanttista liittolaisuutta koskien. Alkuperäisaineistona toimii Yhdysvaltain kongressin ulkopoliittisten komiteoiden kuulemistilaisuudet. Taustakirjallisuutena ovat kongressia, Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja transatlanttista liittolaisuutta koskevat teokset, joilla pohjustetaan tutkimuskysymysten käsittely. Taustaosiossa osoitetaan Yhdysvaltain kongressin rooli maan ulkopolitiikassa, kongressin komiteoiden kuulemistilaisuuksien poliittinen merkitys sekä Yhdysvaltain ulkopolitiikan kehityskulun toisen maailmansodan jälkeen, jossa transatlanttinen viitekehys on olennaisessa osassa. Tutkimus on poliittista historiaa ja kansainvälisten suhteiden historiaa sekä myös lähihistorian tutkimusta. Teoreettisena ja metodisena pohjana historiallisen analyysin ja alkuperäislähteen tulkinnassa toimivat Kari Palosen ja Quentin Skinnerin näkemykset poliittisen tekstin tulkinnasta, jotka auttavat korostamaan komiteoiden kuulemistilaisuuksien poliittista luonnetta ja analysoimaan transatlantistien eri kantoja. Lisäksi kansainvälisen politiikan teoriat neorealismi ja uusliberalismi auttavat ymmärtämään Yhdysvaltain transatlantistien ulkopoliittisia positioita, joissa on piirteitä molemmista teoreettisista ajattelumalleista. Tutkimuksen perusoletus on, että kongressin transatlantistit pyrkivät säilyttämään Yhdysvaltojen kansainvälisen johtoaseman, jossa transatlanttinen liittolaisuus on keskeinen työkalu. Kongressin transatlantistit tukivat Turkin EU-jäsenyyttä. Muilta osin näkemykset transatlanttisen liittolaisuuden tavoitteita ja ongelmia koskien olivat moninaiset, ja osassa vastustettiin Yhdysvaltain hallinnon virallista linjaa, mutta etenkin osoitettin huolta ja kritiikkiä Atlantin-takaisten liittolaisten kehityskulusta ja vaikutuksista transatlanttiseen liittolaisuuteen. Turkin liittolaisuuden ongelmallinen luonne havainnollistettiin tutkimuksessa Armenien kansanmurhan esimerkin kautta. Tämän lisäksi transatlantistit olivat huolestuneita Turkin 2000-luvun sisä/ulkopoliittisesta suunnanmuutoksesta ja maa nähtiin huonona välittäjänä Lähi-idän kysymyksissä. Turkin suhteen pelättiin sen etääntymistä lännestä ja tämän valossa Turkin EU-jäsenyys oli äärimmäisen kriittinen kysymys. Transatlantistit katsoivat EU:n olevan niin ulko- ja turvallisuuspoliittisesti kuin energiapoliittisestikin heikko liittolainen, johon vaikuttamiseksi Turkin EU-jäsenyys nähtiin olennaisena. Lisäksi transatlantistit kritisoivat EU:n hidasta laajentumistahtia ja huolta herätti oletus EU:n integraation suunnan kääntymisestä poispäin transatlanttisesta viitekehyksestä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (117 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherEuroopan unioni
dc.subject.otherYhdysvaltain kongressi
dc.titleYhdysvaltain transatlantistien tavoitteet Turkin EU-jäsenyyden ja transatlanttisen liittolaisuuden suhteen : Yhdysvaltain kongressin näkökulmia tilanteeseen 2000-luvun alussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412033422
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYleinen historiafi
dc.contributor.oppiaineGeneral Historyen
dc.date.updated2014-12-03T14:05:46Z
dc.contributor.oppiainekoodi3033
dc.subject.yso2000-luku
dc.subject.ysoulkopolitiikka
dc.subject.ysoturvallisuuspolitiikka
dc.subject.ysoenergiapolitiikka
dc.subject.ysokansainväliset suhteet
dc.subject.ysoYhdysvallat
dc.subject.ysoTurkki
dc.subject.ysoEurooppa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record